Helmen Kütt: igaüks peab saama väärikalt vananeda

Helmen Kütt: igaüks peab saama väärikalt vananeda

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti kinnitusel tuleb Eestis luua selline hoolekandesüsteem, mis vähendab oma eakate vanemate eest hoolitsevate lähedaste koormust ja tagab igaühele õiguse väärikalt vananeda.

Riigikogus asetleidnud arutelul, mis keskendus eakana hakkamasaamisele, ütles Viljandimaalt valitud rahvasaadik, et Eestis elab 300 000 pensioniealist inimest, kellest viiendik vajab abi ja hooldust igapäevaeluga toimetulekuks. Hinnanguliselt on 75 000 inimest seotud oma lähedaste hooldamisega.

«Tänane killustatud süsteem hoolekande ja tervishoiu finantseerimisel asetab tihti üle jõu käiva kohustuse pereliikmete õlgadele,» ütles Kütt ning leidis, et riik peab jõudma sinnamaani, kus hoolduskoormuse ainuvastutus ei oleks vaid abivajaja ja tema pere kanda.

«Seadusandja ülesandeks on siduda pere ja riigi abistamiskohustused omavahel, et need moodustaksid tervikliku süsteemi ja täiendaksid üksteist nii, et kellegi inimväärikus ei jääks kaitseta. Viimane aeg on otsustada, millistel juhtudel kehtestada perele isiku esmase ja peamise abistamise kohustus ning millistel juhtudel võib perele panna üksnes täiendavaid kohustusi,» rääkis Kütt.

Uue süsteemi ülesehitamine eeldab tema sõnul ka hoolekande- ja tervishoiuteenuste paremat integreerimist.

Allikas: https://sakala.postimees.ee/4430993/helmen-kutt-igauks-peab-saama-vaarikalt-vananeda