Kodukohandus

KODUKOHANDUS TARTU LINNAS

 

1. Eluruumi kohandamine Tartu linnas

Eluruumi kohandamise eesmärk on vähendada puudest tingitud raskusi ruumi sisenemisel ja seal liikumisel ning soodustada puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

Eluruumi kohandamiseks toetuse määramine on kehtestatud Tartu linnavolikogu 20. märtsi 2014. a määrusega nr 13 „Puuetega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord”. 

Toetust määratakse sügava liikumispuudega ja progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega inimesele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Tartu linnas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse.

Maksimaalne hüvitise summa on 1800 eurot.

Loe rohkem: https://www.tartu.ee/et/eluruumi-kohandamine

 

 

2. Tartu linna eluruumide kohandamine meede „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“  blanketid (taotlusvoor kestab kuni 01.05.2019)