Kodukohandus

KODUKOHANDUS TARTU LINNAS

 

1. Eluruumi kohandamine Tartu linnas

Eluruumi kohandamise eesmärk on vähendada puudest tingitud raskusi ruumi sisenemisel ja seal liikumisel ning soodustada puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

Eluruumi kohandamiseks toetuse määramine on kehtestatud Tartu linnavolikogu 20. märtsi 2014. a määrusega nr 13 „Puuetega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord”. 

Toetust määratakse sügava liikumispuudega ja progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega inimesele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Tartu linnas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse.

Maksimaalne hüvitise summa on 1800 eurot.

Loe rohkem: https://www.tartu.ee/et/eluruumi-kohandamine

 

 

2. Tartu linna eluruumide kohandamine meede „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“  blanketid (taotlusvoor kestab kuni 01.05.2019)

 

 

 

 

 

 

KODUKOHANDUS VILJANDI LINNAS

 

1. Kodude kohandamine Viljandi linnas

Eluruumi kohandamise eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

Eluruumi kohandamise kulud hüvitatakse üldjuhul Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavale puudega isikule, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses

Maksimaalne hüvituse summa 3000 eurot.

Loe rohkem: http://www.viljandi.ee/eluruumide-kohandamise-toetus

 

 

2. Euroopa Regionaalfondist puudega isiku eluruumi füüsiline kohandamine – 2019 voor avamata

Toetust saab taotleda vaid siis, kui vastav taotlusvoor on avatud. 

Kohanduse taotlemise võimalikkusest teavitamiseks annab linnavalitsus välja pressiteate ja avaldab veebilehel info taotluste vastuvõtmise taotlusvooru kohta. Taotluste vastuvõtmise kestus on vähemalt kaks nädalat.

Kohanduse saajate teavitamiseks võib linnavalitsus avaldada kuulutuse linnalehes.

Eluruumi kohandamise eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

Loe rohkem:  http://www.viljandi.ee/euroopa-regionaalfondist-puudega-isiku-eluruumi-fuusilise-kohandamisega-seonduvate-vahendite-teotlemine