Kohaliku omavalitsuse projekt “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”

Kohaliku omavalitsuse projekt “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”

Kohaliku omavalitsuse projekti “Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise” raames pakub Estkeer OÜ kodude kohandamist Tartu- ja Viljandimaal.

Estkeer OÜ saab olla Teie abikäsi terve protsessi vältel.

Hindame tasuta kodukohanduse vajaduse ja mahu ning aitame asjaajamisel.

Teostame kohandustöö algusest lõpuni.

Tartus on taotlusvoor avatud kuni 01.05.2019-ni.

Tertu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul annab  projektis osalemine puuetega inimestele hea võimaluse oma elukvaliteeti parandada. «Esimeses taotlusvoorus kohandatakse 42 kodu ning kokku toetatakse projekti esimeses voorus laekunud taotlusi ligi 250 000 euroga,» ütles Lees «Nüüd on lisandumas teine voor, milles saame toetada veel 60 kodu kohandamist ümmarguselt 380 000 euroga,» lisas abilinnapea. 

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (näiteks eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke. Kohandada saab Tartu linnas asuvat aasta ringi elamiseks sobivat eluruumi, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning tema enda või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel.   

Taotlus eluruumide kohandamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. maiks Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale. Need tuleb saata meiliaadressil sto@raad.tartu.ee või postiaadressil Raekoja plats 3, Tartu, märgusõnaga «Puudega inimeste elusaseme kohandamise toetus». Samuti võtavad taotlusi vastu elukohajärgsed Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskused. 

Taotluse blankett on Tartu linna kodulehel. Enne taotluse esitamist palutakse lugeda läbi infokiri.

Taotluse esitamise järel: 

  • sotsiaal- ja tervishoiuosakond kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele, 
  • sotsiaal- ja tervishoiuosakond esitab Tartu linna koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 26.8.2019, 
  • taotluse rahastamise otsuse alusel tehakse kohandustööd vastavalt ERFi meetmes kehtestatud projekti tingimustele. 

Projekti rahastab Euroopa regionaalarengu fond meetmest «Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine». 

Allikas: Tartu Postimees