Sotsiaalteenuste kvaliteedi seminar

Sotsiaalteenuste kvaliteedi seminar

Kutsume sotsiaalteenuse osutajaid ja KOV esindajaid osalema sotsiaalteenuste kvaliteedi seminarile, mis toimub 26. november Tallinnas Ministeeriumide ühishoones, Tamme saalis.
1. jaanuarist 2018 jõustunud sotsiaalhoolekande seaduses § 3 lõikes 2 on sätestatud kvaliteedipõhimõtted, millest sotsiaalteenuse osutaja oma teenuseid osutades peab lähtuma.
Kvaliteedipõhimõtted üksi ei anna arusaama, mida see tähendab teenuse kvaliteedi jaoks – mida ühe või teise põhimõtte all oodatakse. Selle jaoks töötatakse välja teenusepõhiseid kvaliteedijuhiseid, milles lisaks kvaliteedipõhimõtetele on välja toodud põhimõtet lahti kirjeldavad kriteeriumid, nende sisu ning teenuse kvaliteeti iseloomustavad kontrollmehhanismid.
Sotsiaalteenuste kvaliteedi seminaril soovime tutvustada kuidas toimub kvaliteedijuhiste väljatöötamine, milline on valmivate juhiste ajaraam, kuidas Sina saad anda oma panuse kvaliteedijuhiste väljatöötamisse. Näeme, et kvaliteedipõhimõtete lahti seletamine on oluline, et kvaliteedijuhised saaksid olla abivahendiks igapäevatöös – selle jaoks arutame rühmatööde käigus läbi üheksa kvaliteedipõhimõtet ja leiame neile üheskoos kontrollmehhanisme.
Päeva teises pooles räägime erinevatest kvaliteedijuhtimissüsteemidest, mida sotsiaalteenuse osutajad hetkel kasutavad ning ka sellest, milliseid võimalusi võib kvaliteedi tagamiseks veel leida.
Üritus on osalejatele tasuta.
Esialgne päevakava on leitav manusest. Korraldajal on õigus teha programmis muudatusi.
Lõpliku päevakava saadame registreerunutele hiljemalt 19.11.
Sotsiaalteenuste kvaliteedi seminarile saad end registreerida aadressil https://goo.gl/forms/d0MP9GquExjPvWnA2
Seminar toimub Sotsiaalministeeriumi ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ TATi, alapunkti 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ raames.

Allikas: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/sotsiaalteenuste-kvaliteedi-seminar