Teenused ja hinnad

MEIE  TEENUSTE KIRJELDUS

 

HOOLDUSTEENUS 

Eesmärk abistada abivajajat tema igapäevaelu toimingute sooritamisel säilitades ja edendades tervislikku seisundit.

 

Teenuse sisu:

 • abistamine iseseisval söömisel, lamava haige voodis söötmine;
 • toidu ja toiduainete hankimine ning toidu valmistamine;
 • abistamine ja juhendamine eritamisel (potitooli kasutamine, mähkmete vahetamine, sooletegevuse kontrollimine);
 • voodi- ja isikliku pesu vahetamine ja korrastamine;
 • isikliku hügieeni ja kehapuhtuse protseduuride teostamine ja abistamine – näo, käte, jalgade, üla- ja alakeha pesemine, lamava haige voodis keha ja juuste pesemine, vannitamine, nina- ja suuõõne puhastamine;
 • abistamine ja motiveerimine liikumisel, võimlemiskava järgimisel ja võimlemisharjutuste tegemisel, õues jalutamine ning juhendamine abivahendite kasutamisel, lamava haige kehaasendi muutmine erinevate ergonoomiliste töövõtetega;
 • isikliku hügieeni ja kehapuhtuse protseduuride läbiviimine, välimuse korrastamine ning abi riietamisel ja riietumisel;
 • välimuse jälgimine ja korrastamisel abistamine (juuksed, küüned, habe, rõivastus);
 • vererõhu ja kehatemperatuuri mõõtmine, pulsi- ja hingamissageduse määramine ning lihtsamate ravitoimingute teostamine;
 • ravimite kättetoimetamine ja arstiabi korraldamine;
 • eluaseme korrastamine, kergemate puhastustööde  korraldamine ja läbiviimine, majapidamis­toimingute organiseerimine;
 • ohutu ümbruse hoidmine, säilitamine ja tagamine;
 • ümbruse ohtude märkamine ja neile tähelepanu juhtimine;
 • suhtlemine ja teabe edastamine;
 • kliendi saatmine väljaspool kodu (nt. arstivisiit);
 • toimingute dokumenteerimine.

 

Küsi personaalset pakkumist!

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

Eesmärk  suurendada sügava liikumis- või nägemispuude tõttu füüsilist kõrvalabi vajavate inimeste iseseisvat toimetulekut ja osalemist erinevates eluvaldkondades ja vähendada sügava liikumis- või nägemispuudega inimese pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormust ning toetada nende sõltumatust ja sotsiaalset aktiivsust, sealhulgas tööturul osalemist.

 

Teenuse sisu:

 • kliendi abistamine liikumisel;
 • kliendi abistamine söömisel;
 • kliendi abistamine riietumisel;
 • kliendi abistamine suhtlemisel (raske kõnepuudega kliendi puhul);
 • kliendi abistamine hügieeniprotseduuride sooritamisel;
 • kliendi abistamine kirjutamisel ja lugemisel;
 • kliendi abistamine kodu ja tööpaiga korrastamisel;
 • kliendi saatmine väljaspool kodu;
 • kliendi transport.

Küsi personaalset pakkumist!

TUGIISIKU TEENUS TÄISKASVANULE

Eesmärk osutada täisealise isikule kõrvalabi tema igapäevaelu toimingutel, juhendades, motiveerides ning iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamisel.

 

Teenuse sisu:

 • võimalikult iseseisva toimetuleku  tingimuste loomise aitamine;
 • toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
 • toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
 • toetamine suhtlemisel pereliikmete ja tugivõrgustikega;
 • motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenusele jõudmiseks ning vajadusel teenusel saatmine;
 • koos kõrvalabi vajava isikuga tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine;
 • emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste ja teabe vahendamine;
 • distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
 • toimingute dokumenteerimine.

Küsi personaalset pakkumist!

TUGIISIKU TEENUS LAPSELE

Eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse ea- või võimetekohase arengu toetamine ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine.

 

Teenuse sisu:

 • õpetamine enda eest hoolitsema;
 • julgustamine igapäevaelus toime tulema;
 • kaasa aitamine sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele;
 • kaasa aitamine lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;
 • abistamine ning juhendamine haridusasutuses lapse arendus- ja õppeprotsessis osalemisel;
 • turvalise keskkonna loomine;
 • võimalikult iseseisva toimetuleku  tingimuste loomise aitamine;
 • vajadusel ja kokkuleppel lapse transportimine;
 • teostatud toiminguid dokumenteerimine.

Küsi personaalset pakkumist!

KODUÕENDUSTEENUS

Eesmärk pakkuda patsiendile õendustoiminguid hubases koduses keskkonnas.

(Annmed OÜ, tegevusluba L03744)

 

Teenuse sisu

 • lähtuvalt patsiendi diagnoosist ja üldseisundist õendusplaani koostamine;
 •  patsiendi ja tema lähedaste nõustamine;
 • õendusprotseduuride osutamine vastavalt õendusplaanile;
 • analüüside teostamine;
 • haavade ja haavandite sidumine;
 • lamatiste ravi teostamine;
 • asendravi õpetamine;
 • ravimite manustamine;
 • vererõhu mõõtmine;
 • tervise edendamine;
 • olemasolevate oskuste säilitamise soodustamine;
 • läbiviidud toimingute dokumenteerimine.

 

Küsi personaalset pakkumist!

PSÜHHOLOOG/NÕUSTAJA TEENUS

Eesmärk pakkuda nii täiskasvanutele kui lastele tuge elus ettetulevatele olukordadele alternatiivsete lahenduste leidmisel ja valikute ning otsuste tegemisel.

 

Teenuse sisu:

 • esmane nõustamine teenuse vajaduse ja sisu kaardistamiseks;
 • täiendavad teenusealased nõustamised;
 • individuaalne psühholoogiline nõustamine;
 • pereterapeudi perede nõustamine;
 • vanemlusnõustamine;
 • “Töö savivälja” sessioonid lapsele või täiskasvanule.

 

Küsi personaalset pakkumist!

VÄLJAKUTSETEENUS

Eesmärk osutada abivajajale kiiret abi kergemate probleemide lahendamisel.

 

Teenuse sisu:

 • vastavalt väljakutsele saame kokkuleppel osutada järgmisi teenuseid:
 • hooldusteenus;
 • isikliku abistaja teenus
 • tugiisiku teenus
 • lapsehoidja teenus;
 • koduõe teenus;
 • transportteenus;
 • maniküür/ pediküür;
 • abi asjaajamises;
 • abi- ja hooldusvahendite kojukanne;
 • jt.

Väljakutseteenuse maksumusele lisandub vastavalt tellitud kaupade ja/või teenuste hind.

 

Hind: 25,00 €/kord

LAPSEHOIDJA TEENUS

Eesmärk leevendada lapsevanema hoolduskoormust ja pakkuda lapsele turvalist elukeskkonda ning hooldust lapse kodus ning toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut.

 

Teenuse sisu:

 • lapse hoidmine ja nende eakohane arendamine;
 • lapse füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja sotsiaalsele arengu toetamine;
 • lapsega aktiivselt tegelemine: mängimine, arendamine, õueskäimine;
 • lapsele turvalise keskkonna tagamine;
 • vajaduse korral lapse terviseseisundi jälgimine ja selle edendamine;
 • lapsevanematega suhtlemine;
 • lapse transportimine;
 • toimingute dokumenteerimine.

 

Küsi personaalset pakkumist!

FÜSIOTERAPEUDI TEENUS

Eesmärk aidata inimestel taastada või säilitada häirunud liikumis- ja
tegevusvõimet ning selle kaudu osalemist tavapärases elus.

 

Teenuse sisu:

 • võimalikke tervisekahjustuste ennetamine;
 • liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine;
 • valu leevendamine;
 • nõustamine ning abivahendite soovitamine;
 • patsiendi võimete parandamine kasutades individuaalselt määratud terapeutilisi harjutusi, manuaalseid võtteid, teipimist, füüsikalise ravi meetodeid jne.

 

Küsi personaalset pakkumist!

MASSÖÖRI TEENUS

Eesmärk on kliendi füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamine, tervisehäirete ennetamine, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamine ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamine.

 

Teenuse sisu:

 • kliendi terviseseisundiga tutvumine;
 • masseeritavaga kontakti loomine ja töökoha ettevalmistus;
 • anamneesi kogumine ja masseerimine, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgides kutse-eetikat;
 • kliendi nõustamine ja juhendamine.

 

Küsi personaalset pakkumist!

MANIKÜÜR/ PEDIKÜÜR

Eesmärk kliendi enesetunde parandamine, küünte ja naha haiguste ennetamine ja vältimine.

 

Teenuse sisu:

 • käte/jalgade ja küünte kosmeetiline iluravi;
 • sisaldab endas küünte ja küünenahkade hooldust koos lakkimisega;
 • sisaldab kreemitamist ja massaaži (jalgadel ka vannitamist).

 

Küsi personaalset pakkumist!

JUUKSUR

Eesmärk parandada iluhooldusega kliendi rahulolu ja enesetunnet.

 

Teenuse sisu:

 • juuste lõikamine ja hooldus;
 • soengu tegemine;
 • habemeajamine;
 • habeme/vuntside piiramine.

 

Küsi personaalset pakkumist!

TRANSPORTTEENUS

Eesmärk korraldada tõrgeteta transport vastavalt kliendi soovile ja vajadusele.

 

Teenuse sisu:

 • transporditeenuse korraldamine liikumispuudega isikutele sihtkohta ja tagasi;
 • raami- ja ratastoolitranspordi organiseerimine;
 • tavatransport (lapse/täiskasvanu/eaka saatmisel.

 

Tava transportteenuse maksumust arvestame:

Tartus marsruudil Ringtee 25-Kliendi soovitud sihtkoht-Ringtee 25

Invatransportteenuse puhul arvestame üle Eesti marsruudil Kliendi lähtekoht-sihtkoht-lähtekoht.

 

Hind: kokkuleppel

KODUKOHANDUS

Kodukohanduse eesmärgiks on aidata erivajadusega inimestel luua endale paremad elamistingimused.

 

Teenuse sisu:

 • kodukohanduse vajaduse hindamine;
 • kodukohandusprojekti koostamine;
 • abi asjaajamises (taotluste esitamine, kui antud kohalik omavalitsus võimaldab kodukandamise osalist hüvitamist);
 • kohandustööde teostamine.

 

Eluruumid kohandame:

– liikumiseks (nt. eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine);

– hügieenitoimingutes;

– köögitoimingutes.

 

Hind: kokkuleppel

KODU SISE- JA VÄLIKORISTUS

Eesmärk tagada kliendile puhtad elutingimused ja eluaseme ümbrus.

 

Teenuse sisu:

 • koristusvahendid ja -masinad;
 • tolmu võtmine;
 • põrandate ja pindade pesu;
 • vaipkatete ja pehmemööbli puhastus tolmuimejaga;
 • akende sise- ja välipesu;
 • WC ja vannitoa puhastus.

 

Küsi personaalset pakkumist!

KRUNDI KORRASHOID, AIA- JA HALJASTUSTÖÖD

Eesmärk säilitada ja edendada kliendi kodu ümbrust ja seal kasvavaid taimi.

 

Teenuse sisu:

 • talvel kõnniteede lumekoristus;
 • lehtede riisumine;
 • muru niitmine;
 • viljapuude lõikamine, heki piiramine;
 • peenarde ja kasvuhoone rohimine, kastmine;
 • kaevetööd ja pinnase planeerimine;
 • muru külvamine ja taimede istutamine;
 • piirdeaedade ja väravaautomaatika rajamine;
 • jpm.

 

Hind: kokkuleppel

HAUAPLATSI KORRASHOID

Eesmärk hoida korras Teie lähedaste viimane puhkepaik.

 

Teenuse sisu:

Kui Teil ei ole piisavalt aega ja võimalust oma lähedaste hauaplatse korras hoida, siis aitame Teid hea meelega. Seda teenust pakume enamasti Tartumaa kalmistutel, teistes piirkodades teostame töid kokkuleppel.

 • hauaplatsi kujundamine;
 • hauakääpa tasandus/ äravedu;
 • puude-põõsaste istutamine ja pügamine;
 • hauakivi, plaadi, hauapiirde puhastus – pesemine;
 • liiva, mulla või killustiku vahetus;
 • hauasamba, kivi vedu ja paigaldus kalmistule;
 • äärekivide paigaldus;
 • lillede istutamine;
 • lõikelillede, pärgade asetamine;
 • küünalde panek;
 • riisumine, rohimine, niitmine, prügi äravedu jne;
 • piirdeaia paigaldus;
 • jm.

 

Küsi personaalset pakkumist!

Hinnale lisandub materjalide ja transpordi maksumus.

EHITUS- JA REMONTTÖÖD

Eesmärk likvideerida kliendi kodus tekkinud rikked, värskendada viimistlust, rajada uut või lammutada vana.

 

Teenuse sisu:

 • üldehitustööd, katuse ja fassaaditööd;
 • elektritööd;
 • santehnilised tööd;
 • kütte- ja ventilatsioonitööd;
 • kodumasinate paranduse organiseerimine;
 • mööbli parandus.

 

Hind: kokkuleppel

KOLIMISTEENUS

Eesmärk abistada klienti kolimisega seonduvates toimingutes.

 

Teenuse sisu:

 • eelmisest elukohast asjade ja mööbli transpordiks ettevalmistamine,
 • asjade viimine kolimisautosse;
 • eelmise elukoha koristus;
 • asjade transportimine uude elukohta;
 • transporditud asjade viimine uude eluruumi;
 • asjade lahti pakkimine;
 • uue elukoha koristus;
 • pakkeprügi utiliseerimine.

 

Hind: kokkuleppel

ABI ASJAAJAMISES

Eesmärk tagada kehtivad dokumendid, vajalikud ja õigustatud soodustused.

 

Teenuse sisu:

 • dokumentide kehtivusaegade jälgimine;
 • abi dokumentide taotlemisel;
 • abi teenuste taotlemisel;
 • nõustamine kliendi kohaliku omavalitsuse pakutavate teenuste võimalusest ja olemusest;
 • koostöö kliendi kohaliku omavalitsusega.

 

Hind: TASUTA

ÕIGUSABI

Eesmärk nõustada ja esindada oma klienti juriidilistes küsimustes, mis puudutavad järgmisi valdkondi:

 

 • asjaõigus;
 • kindlustusõigus;
 • lepingu- ja võlaõigus;
 • perekonnaõigus;
 • pärimisõigus;
 • tööõigus.

Õigusalaste teenuste kirjelduse leiate SIIT

 

Hind: kokkuleppel

Tunnipõhistele teenustele lisandub teenuse osutaja transporditasu 0,55 €/km

Tartu linnas marsruudil Ringtee 25-sihtkoht-Ringtee 25.

Kaugematel marsruutidel kilomeetri hind kokkuleppel.

Teeme Teile personaalse pakkumise peale esimest konsultatsiooni!