Uudised

  Estkeeri meeskonnal on rõõm teatada, et osaleme 30.11.2018  kell 09:00-15:00  Elva Kultuurikeskuses toimuval eakatele ja nende lähedastele suunatud infomessil. Eakatele ja nende lähedastele mõeldud tervise- ja ohutuspäev on järjekorras juba kaheksas ja sel korral korraldatakse see Elva vallas. Ettekanded ja loengud puudutavad nii tervise, ohutuse ja turvalisuse kui...

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega plaanitakse muuta abivahendite piirhindasid ja täiendada nende abivahendite loetelu, mille jaoks ei ole edaspidi vaja kordustõendit esitada. Muu hulgas saavad inimese vajadust teatud abivahendite järele hakata hindama ka perearstid ja õed. „Abivahendid peavad olema võimalikult lihtsasti ja kiiresti kättesaadavad kõigile...

Kutsume sotsiaalteenuse osutajaid ja KOV esindajaid osalema sotsiaalteenuste kvaliteedi seminarile, mis toimub 26. november Tallinnas Ministeeriumide ühishoones, Tamme saalis. 1. jaanuarist 2018 jõustunud sotsiaalhoolekande seaduses § 3 lõikes 2 on sätestatud kvaliteedipõhimõtted, millest sotsiaalteenuse osutaja oma teenuseid osutades peab lähtuma. Kvaliteedipõhimõtted üksi ei anna arusaama, mida see...

Elektrilise ratastooli või kaasaskantava kaldtee taotlemiseks mine eriarsti, füsioterapeudi või tegevusterapeudi juurde, kes tuvastab abivahendi vajaduse ja väljastab tõendi. Kaldteede vajaduse võib tuvastada ka perearst. Kui nende abivahendite vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis, siis eraldi tõendit vaja ei ole. Peale abivahendi tõendi saamist pöördu abivahenditega tegelevasse ettevõttesse,...

Sotsiaalkindlustusamet taastab alates 1. juulist hüvitised ka lastele ja vanaduspensioniealistele mõeldud abivahenditele, mille hüvitamine käesoleva aasta veebruaris peatati. Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Berit Rohtjärve sõnul otsustati hüvitised taastada põhjusel, et aasta esimese viie kuu abivahendite eelarve kasutus on olnud ootuspärane ega anna põhjust karta eelarve puudujääki aasta...

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti kinnitusel tuleb Eestis luua selline hoolekandesüsteem, mis vähendab oma eakate vanemate eest hoolitsevate lähedaste koormust ja tagab igaühele õiguse väärikalt vananeda. Riigikogus asetleidnud arutelul, mis keskendus eakana hakkamasaamisele, ütles Viljandimaalt valitud rahvasaadik, et Eestis elab 300 000 pensioniealist inimest, kellest viiendik...

Tagamaks eluks hädavajalike abivahendite kättesaadavus peatatakse 1. veebruarist hüvitised sellistele abivahenditele, mille puudumine ei takista iseseisvat toimetulekut, ei tekita täiendavaid tervisekahjusid ja/või millele on võimalik alternatiive leida tavakaubandusest. Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakonna abivahendite valdkonna juht Berit Rohtjärv rääkis, et abivahendite eelarve on pidevalt kasvanud ja on tänavu...