Ave Kütt

Ave Kütt

Turundusjuht

+372 5898 4059

ave@estkeer.ee

 

Minu era- kui ka tööelu on olnud tugevalt seotud tervishoiu ja sotsiaalhoolekandega. Alustasin tööga haiglas, kus põhitöö oli statsionaarse töö planeerimine, organiseerimine ning erialaarsti assisteerimine. Peale seitset aastat tööd haiglas suundusin tegevusjuhendajana tööle erihoolekandeteenuseid osutavasse asutusse ning asusin õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, kus 2017 a. lõpetasin tegevusjuhendaja eriala. Estkeeri sünd ja kujundamine oli kindlasti tööelu üks suurematest väljakutsetest ja see jätkub siiamaani.

 

Isiklik kogemus

Lapsevanemana oli elus periood, mil minu oma lapsel tuvastati puue ning abi saamiseks tuli käia erinevates asutustes asjaajamise, abivahendite ja ravi saamise eesmärgil. Tänu ravile ja operatsioonile ei ole täna lapsel kehtivat puuet, kuid eelnevate aastate kogemusest leian, et abi taotlemine ja saamine peab inimese jaoks olema lihtsam ja kättesaadavam.

 

Vabal ajal

Olen abielus ja meie peres kasvab 4 last. Meil on kaks kassi – Jimmy ja varjupaigast võetud kass Suusi.  Lisaks suur sõber, meie soliidses eas koer Manfred ehk Manny. Hobideks on suvel aiandus ja floristika ning talvel käsitöö. Armastan täpsuslaskmist ja võistlusmomente. Olen üsna aktiivse loomuga ja meeldib erinevatest üritustest osa võtta või neid ise korraldada. Mulle meeldib ka kirjutada ning mul on hea meel, et seda saan teha nii Estkeeri blogis kui ka erinevate ajakirjade ja -lehtede artiklites.

 

TerviseTasku

2022 alustasime Estkeeri ja Esteks Meedia kõrvalprojektiga – TerviseTasku podcastide ja reportaažide saatesari, mis on kättesaadav YouTube ja Spotify keskkondades. See on kindlasti taaskord mulle väga suur väljakutse, aga samas ülimalt huvitav ja eneseteostust pakkuv.

 

Kolleegid iseloomustavad

Ave on sihikindel asjaajaja ja alati uute ideedega hiilgav, mis Estkeeri levikule kaasa aitavad. Ave on teotahteline, hea organiseerimisvõimega ning loominguline. Julge pealehakkaja, alati naerusuine ja särav. Ta on täpse pilgu ja hea huumorisoonega.

Ave Kütt Estkeer koduhooldus

Estkeeri 5-aastapäeva videotutvustus ja õnnesoovid.

error: Content is protected !!