Privaatsuspoliitika ja kasutustingimused

PRIVAATSUSPOLIITIKA ja KASUTUSTINGIMUSED

 

Uuendatud 29.02.2024.

 

Privaatsuspoliitika ja kasutustingimused dokument sisaldab kasulikku ja vajalikku  infot selle kohta, kuidas ja milleks Estkeer OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab ning mis on veebilehe küpsised.

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Estkeer OÜ (edaspidi Estkeer) veebilehel http://estkeer.ee (edaspidi veebileht).

 

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutaja on isik, kes külastab veebilehte, tarbib teenuseid või edastab omalt poolt infot. Selle alla kuulub  blogiartiklite lugemine, teenuste tellimine või Estkeer meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Estkeer poolt pakutavad tasuta ja tasulised teenused.

Vastutav töötleja – Estkeer OÜ, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev äriühing, registrikood 16827322 , asukoht Ringtee 25/1, Tartu linn, Tartu maakond, 50105, Eesti Vabariik, e-posti aadress info@estkeer.ee ja telefoninumber +372 5376 3911.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Estkeer kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kui kasutaja saadab kontaktivormi kaudu e-kirja;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Meta Pixeli abil.

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

 

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Estkeer kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks;
 • lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
 • kasutajaga suhtlemiseks, info edastamiseks;
 • arvete edastamiseks.

Estkeer kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on Estkeer lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Estkeer kasutajale teenuseid.

Estkeer kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • Zone – veebilehe majutust;
 • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Estkeer kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

 

LINGID TEISTELE LEHTEDELE JA MANUSTATUD SISU

Veebilehe lehtedel on viiteid teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu. Manustatud sisu tarbimisel külastad tehnilises mõttes teist kodulehte, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.

Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatele osapooltele.

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Estkeer säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Meililistis olevat e-maili aadressi talletatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi selle eemaldamiseks.

Estkeer rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@estkeer.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

KÜPSISED

Estkeer veebilehe küpsiste kasutamise eesmärk on tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mis ei ole arvutile ohtlik ja mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook.

Küpsised liigituvad:

 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks:

 • kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta;
 • kasutajastatistika jaoks, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Estkeer Google Analytics ja Meta Pixel teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

 

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Estkeer jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

 

AUTORIÕIGUS

Kui pole märgitud teisiti või viidet, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Estkeer OÜ. Estkeeri veebilehe sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Estkeer OÜ teadmisel ja loal.

Igale koopiale peab olema lisatud Estkeeri veebilehele www.estkeer.ee viitav link.

 

LISATEAVE

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@estkeer.ee 

 

 

error: Content is protected !!