Teenused

Estkeer OÜ poolt ostutatavad teenused ja kirjeldus

 

UUS! HÄIREKELL

Eesmärk ennetada kliendi ootamatuid terviserikkeid ja osutada abivajajale kiiret abi.

Häirekell annab kliendile üksinda kodus olles lisakindlust terviserikke või kukkumise korral. Abi kutsumiseks on nupp otse käe peal. Kuna mobiil ei pruugi alati kaasas olla ja õnnetuse korral võib mobiili kasutamine olla raskendatud.

 

Teenuse sisu:

 • Kella kasutaja saab väga lihtsalt kutsuda abi, vajutades kellal olevat häirenuppu.
 • Kell annab ise signaali tugijaama, kui kellakasutaja igapäevaelu rütmi on tekkinud muudatused – näiteks liikumatus madala vere suhkrutaseme tõttu, pikaaegne voodis lebamine, kukkumine vms.
 • Kell jälgib kasutaja liikumist ning ööpäevast rütmi ning annab ülevaate kasutaja tervislikust seisundist.
 • Tugijaama saabunud teade võimaldab meil luua kliendiga kõneside, et uurida alarmi põhjus ning selgitada välja kas abivajadus on kergem, kuhu saame ise appi minna või on vajalik kutsuda kiirabi.

Loe lisaks Vivago Domi häirekell

 

UUS! VÄLJAKUTSETEENUS

Eesmärk osutada abivajajale kiiret abi kergemate probleemide lahendamisel.

 

Teenuse sisu:

 • vastame kõnedele ja kirjadele 24/7
 • vastavalt abivajadusele
 • abi- ja hooldusvahendite kojukanne
 • transport

 

PSÜHHOLOOG/NÕUSTAJA

Eesmärk pakkuda nii täiskasvanutele kui lastele tuge elus ettetulevatele olukordadele alternatiivsete lahenduste leidmisel ja valikute ning otsuste tegemisel.

 

Teenuse sisu:

 • esmane nõustamine teenuse vajaduse ja sisu kaardistamiseks
 • täiendavad teenusealased nõustamised
 • individuaalne psühholoogiline nõustamine
 • pereterapeudi perede nõustamine

 

HOOLDUSÕDE

Eesmärk aidata abivajajaid nende igapäevases elus, säilitades ja edendades nende tervist ning abistades toimetulekul.

 

Teenuse sisu:

 • abistamine iseseisval söömisel, lamava haige voodis söötmine;
 • toidu ja toiduainete hankimine ning toidu valmistamine;
 • abistamine ja juhendamine eritamisel (potitooli kasutamine, mähkmete vahetamine, sooletegevuse kontrollimine);
 • voodi- ja isikliku pesu vahetamine ja korrastamine;
 • isikliku hügieeni ja kehapuhtuse protseduuride teostamine ja abistamine – näo, käte, jalgade, üla- ja alakeha pesemine, lamava haige voodis keha ja juuste pesemine, vannitamine, nina- ja suuõõne puhastamine;
 • abistamine liikumisel ja kehaasendi muutmine erinevate ergonoomiliste töövõtetega ning juhendamine abivahendite kasutamisel;
 • isikliku hügieeni ja kehapuhtuse protseduuride läbiviimine, välimuse korrastamine ning abi riietamisel ja riietumisel;
 • välimuse jälgimine ja korrastamisel abistamine (juuksed, küüned, habe, rõivastus);
 • vererõhu ja kehatemperatuuri mõõtmine, pulsi- ja hingamissageduse määramine ning lihtsamate ravitoimingute teostamine;
 • ravimite kättetoimetamine ja arstiabi korraldamine;
 • eluaseme korrastamine, kergemate puhastustööde  korraldamine ja läbiviimine, majapidamis­toimingute organiseerimine;
 • ohutu ümbruse hoidmine, säilitamine ja tagamine;
 • ümbruse ohtude märkamine ja neile tähelepanu juhtimine;
 • suhtlemine ja teabe edastamine;
 • kliendi saatmine väljaspool kodu (nt. arstivisiit);
 • toimingute dokumenteerimine.

 

KODUÕDE

Eesmärk pakkuda patsiendile õendustoiminguid hubases koduses keskkonnas.

 

Teenuse sisu

 • lähtuvalt patsiendi diagnoosist ja üldseisundist õendusplaani koostamine;
 •  patsiendi ja tema lähedaste nõustamine;
 • õendusprotseduuride osutamine vastavalt õendusplaanile;
 • analüüside teostamine;
 • haavade ja haavandite sidumine;
 • lamatiste ravi teostamine;
 • asendravi õpetamine;
 • ravimite manustamine;
 • vererõhu mõõtmine;
 • tervise edendamine;
 • olemasolevate oskuste säilitamise soodustamine;
 • läbiviidud toimingute dokumenteerimine.

 

ÜLDARST

Eesmärk pakkuda esmast diagnostikat ja ravi võttes arvesse lisaks kliinilisele patsiendi läbivaatusele ja uuringutele ka psühholoogilisi ja sotsiaalseid aspekte.

 

Teenuse sisu:

 • tervisliku seisundi ülevaatust ja kontroll;
 • patsiendi eelnevate terviseandmetega tutvumine (patsiendi kirjalikul nõusolekul);
 • analüüside määramine ja tulemuste hindamine;
 • koostöö tegemine perearsti/ eriarstiga;
 • suunamine vajadusel eriala spetsialisti juurde;
 • epikriisi koostamine.

 

TUGIISIK LAPSELE

Eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse ea- või võimetekohase arengu toetamine ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine.

 

Teenuse sisu:

 • õpetamine enda eest hoolitsema;
 • julgustamine igapäevaelus toime tulema;
 • kaasa aitamine sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele;
 • kaasa aitamine lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;
 • abistamine ning juhendamine haridusasutuses lapse arendus- ja õppeprotsessis osalemisel;
 • turvalise keskkonna loomine;
 • võimalikult iseseisva toimetuleku  tingimuste loomise aitamine;
 • vajadusel ja kokkuleppel lapse transportimine;
 • teostatud toiminguid dokumenteerimine.

 

TUGIISIK TÄISKASVANULE

Eesmärk osutada täisealise isikule kõrvalabi tema igapäevaelu toimingutel, juhendades, motiveerides ning iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamisel.

 

Teenuse sisu:

 • võimalikult iseseisva toimetuleku  tingimuste loomise aitamine;
 • toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
 • toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
 • toetamine suhtlemisel pereliikmete ja tugivõrgustikega;
 • motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenusele jõudmiseks ning vajadusel teenusel saatmine;
 • koos kõrvalabi vajava isikuga tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine;
 • emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste ja teabe vahendamine;
 • distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
 • toimingute dokumenteerimine.

 

LAPSEHOIDJA

Eesmärk leevendada lapsevanema hoolduskoormust ja pakkuda lapsele turvalist elukeskkonda ning hooldust lapse kodus ning toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut.

 

Teenuse sisu:

 • lapse hoidmine ja nende eakohane arendamine;
 • lapse füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja sotsiaalsele arengu toetamine;
 • lapsega aktiivselt tegelemine: mängimine, arendamine, õueskäimine;
 • lapsele turvalise keskkonna tagamine;
 • vajaduse korral lapse terviseseisundi jälgimine ja selle edendamine;
 • lapsevanematega suhtlemine;
 • lapse transportimine;
 • toimingute dokumenteerimine.

 

KODUKOHANDUS

Kodukohanduse eesmärgiks on aidata erivajadusega inimestel luua endale paremad elamistingimused.

 

Teenuse sisu:

 • kodukohanduse vajaduse hindamine
 • kodukohandusprojekti koostamine
 • abi asjaajamises (taotluste esitamine, kui antud kohalik omavalitsus võimaldab kodukandamise osalist hüvitamist)
 • kohandustööde teostamine

 

Elluruumid kohandame:

– liikumiseks (nt. eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine)

– hügieenitoimingutes

– köögitoimingutes

 

FÜSIOTERAPEUT

Eesmärk aidata inimestel taastada või säilitada häirunud liikumis- ja
tegevusvõimet ning selle kaudu osalemist tavapärases elus.

 

Teenuse sisu:

 • võimalikke tervisekahjustuste ennetamine;
 • liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine;
 • valu leevendamine;
 • nõustamine ning abivahendite soovitamine;
 • patsiendi võimete parandamine kasutades individuaalselt määratud terapeutilisi harjutusi, manuaalseid võtteid, teipimist, füüsikalise ravi meetodeid jne.

 

MASSÖÖR

Eesmärk on kliendi füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamine, tervisehäirete ennetamine, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamine ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamine.

 

Teenuse sisu:

 • kliendi terviseseisundiga tutvumine;
 • masseeritavaga kontakti loomine ja töökoha ettevalmistus;
 • anamneesi kogumine ja masseerimine, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgides kutse-eetikat;
 • kliendi nõustamine ja juhendamine.

 

JUUKSUR

Eesmärk parandada iluhooldusega kliendi rahulolu ja enesetunnet.

 

Teenuse sisu:

 • juuste lõikamine ja hooldus;
 • soengu tegemine;
 • habemeajamine;
 • habeme/vuntside piiramine.

 

MANIKÜÜR/ PEDIKÜÜR

Eesmärk kliendi enesetunde parandamine, küünte ja naha haiguste ennetamine ja vältimine.

 

Teenuse sisu:

 • käte/jalgade ja küünte kosmeetiline iluravi;
 • sisaldab endas küünte ja küünenahkade hooldust koos lakkimisega;
 • sisaldab kreemitamist ja massaaži (jalgadel ka vannitamist).

 

TRANSPORT

Eesmärk korraldada tõrgeteta transport vastavalt kliendi soovile ja vajadusele.

 

Teenuse sisu:

 • transporditeenuse osutamine liikumispuudega isikutele sihtkohta ja tagasi;
 • raami- ja ratastoolitranspordi organiseerimine;
 • tavatransport (iseliikuva lapse/täiskasvanu/eaka saatmisel)

 

ABI ASJAAJAMISES

Eesmärk tagada kehtivad dokumendid, vajalikud ja õigustatud soodustused.

 

Teenuse sisu:

 • dokumentide kehtivusaegade jälgimine
 • abi dokumentide taotlemisel
 • abi teenuste taotlemisel
 • nõustamine kliendi kohaliku omavalitsuse pakutavate teenuste võimalusest ja olemusest
 • koostöö kliendi kohaliku omavalitsusega

 

ÕIGUSABI

Eesmärk nõustada ja esindada oma klienti juriidilistes küsimustes, mis puudutavad järgmisi valdkondi:

 

 • asjaõigus
 • kindlustusõigus
 • lepingu- ja võlaõigus
 • perekonnaõigus
 • pärimisõigus
 • tööõigus

Õigusalaste teenuste kirjelduse leiate SIIT

 

Teeme Teile personaalse pakkumise peale esimest konsultatsiooni!