Teenused

Järgnevalt saate tutvuda Estkeer OÜ

poolt ostutatavate teenuste sisuga.

 

Psühholoog/nõustaja

 • esmane nõustamine teenuse vajaduse ja sisu kaardistamiseks
 • täiendavad teenusealased nõustamised
 • individuaalne psühholoogiline nõustamine
 • pereterapeudi perede nõustamine

 

Kodukohandus

 • kodukohanduse vajaduse hindamine
 • kodukohandusprojekti koostamine
 • abi asjaajamises (taotluste esitamine)
 • kohandustööde teostamine

NB! Eluruumi kohandamist taotletakse erivajaduse katmiseks:

 • liikumisel (nt. eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja
  selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine)
 • hügieenitoimingutes
 • köögitoimingutes

 

Hooldusõde

 • abistab ohutu ümbruse hoidmisel, säilitamisel ja tagamisel kliendi kodus
 • abistab söömisel ja juhendab tema tervislikust seisundist tuleneva toidu ja toiduainete
  hankimisel ning toidu valmistamisel
 • abistab ja juhendab eritamisel, voodi- ja isikliku pesu vahetamisel ja korrastamisel
 • abistab isikliku hügieeni ja kehapuhtuse protseduuride läbiviimisel, välimuse korrastamisel
  ning riietamisel ja riietumisel
 • abistab liikumisel ja füüsilise aktiivsuse tagamisel, juhendab abivahendite kasutamisel.
 • teostab lihtsamaid protseduure – vererõhu ja kehatemperatuuri mõõtmine, pulsi ja
  hingamissageduse määramine
 • abistab ravimite kättetoimetamisel ja arstiabi korraldamisel
 • toetab kliendi emotsionaalset tasakaalu
 • saadab klienti väljaspool kodu (nt. arstivisiit)
 • dokumenteerib hooldustoimingud

 

Tugiisik

 • õpetab last enda eest hoolitsema
 • julgustab igapäevaelus toime tulema
 • aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele
 • aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele
 • abistab ning juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel
 • loob turvalise keskkonna
 • aitab luua tingimused võimalikult iseseisvaks toimetulekuks
 • vajadusel ja kokkuleppel lapse transport
 • dokumenteerib teostatud toiminguid

 

Lapsehoidja

 • osutab lapsehoiuteenust tema kodus
 • aitab kaasa lapse füüsilisele, emotsionaalsele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule
 • vajadusel ja kokkuleppel lapse transport

 

Medõde

 • õendusprotseduuride osutamine
 • analüüside teostamine
 • haavade sidumine
 • tervise edendamine
 • olemasolevate oskuste säilitamise soodustamine
 • läbiviidud toimingute dokumenteerimine

 

Üldarst

 • teostab tervisliku seisundi ülevaatust ja kontrolli
 • tutvub patsiendi eelnevate terviseandmetega (kokkuleppel)
 • määrab analüüsid ja hindab tulemusi
 • teeb koostööd perearsti/ eriarstiga
 • suunab eriala spetsialisti juurde
 • koostab epikriisi

 

Füsioterapeut

 • on taastusravi spetsialist, kes aitab inimestel taastada või säilitada häirunud liikumis- ja
  tegevusvõimet ning selle kaudu osalemist tavapärases elus
 • ennetab võimalikke tervisekahjustusi
 • säilitab liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse
 • leevendab valu
 • nõustab ning soovitab abivahendeid
 • patsiendi võimete parandamiseks kasutab terapeut individuaalselt määratud terapeutilisi
  harjutusi, manuaalseid võtteid, teipimist, füüsikalise ravi meetodeid jne.

 

Füsioterapeut aitab:

-lihaspingete korral, mis on sageli tingitud valest kehahoiust, staatilistest asenditest ja/või  korduvatest ühetaolistest liigutustest

-seljaprobleemide korral (nt radikulopaatia, skolioos, diski prolaps, spondüloos jne.

-puusa- või põlveliigese endoproteesimise eelselt ja järgselt

-luumurru järgselt liigutusfunktsiooni taastamiseks

-liiklusavarii või trauma järgselt

-neuroloogiliste haiguste korral (nt: insult, parkinson, sklerosis multipleks jne)

-südame- ja veresoonkonna haiguste raviks (nt: südameinfarki järgselt)

 

Massöör

 • on spetsialist,kes viib läbi raviprotseduure, mille eesmärgiks on kliendi füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamine, tervisehäirete ennetamine, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamine ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamine
 • tutvub kliendi terviseseisundiga
 • valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga
 • kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat
 • nõustab ja juhendab klienti ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole

 

Juuksur

 • juuste lõikamine ja hooldus
 • soengu tegemine
 • habemeajamine
 • habeme/vuntside piiramine

 

Maniküür/Pediküür

 • käte/jalgade ja küünte kosmeetiline iluravi
 • sisaldab endas küünte ja küünenahkade hooldust koos lakkimisega
 • sisaldab kreemitamist ja massaaži (jalgadel ka vannitamist)
 • aitab vältida küünte kahjustusi ja haigusi

 

Transport

 • osutame transporditeenust liikumispuudega isikutele
 • raami- ja ratastoolitransport
 • tavatransport (iseliikuva lapse/täiskasvanu/eaka saatmisel)

 

Abi asjaajamises

 • dokumentide kehtivusaegade jälgimine
 • abi dokumentide taotlemisel
 • abi teenuste taotlemisel
 • nõustamine kliendi kohaliku omavalitsuse pakutavate teenuste võimalusest ja olemusest
 • koostöö kliendi kohaliku omavalitsusega

 

Õigusabi

 • asjaõigus
 • kindlustusõigus
 • lepingu- ja võlaõigus
 • perekonnaõigus
 • pärimisõigus
 • Tööõigus

 

Õigusalaste teenuste kirjelduse leiate SIIT

 

Teeme Teile personaalse pakkumise peale esimest konsultatsiooni!