Hypatia

Hypatia

Kodushooldaja/ tugiisik

 

Olen loomult klienditeenindaja ja sellega on seotud olnud pea kõik minu senised ametid. Oman kogemust ka administreerimise ja assisteerimise alal. Mulle on alati meeldinud inimesi aidata. Estkeeri meeskonda jõudmine oli asjade loomulik jätk peale 10-aastaseid õpinguid virtuaalses teadvuse tõstmise koolis nimega Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskool (MA GISK). Omandatud haridus aitab inimeses muuta mõtte- ja käitumismustreid, välja tuua ja arendada tegelikke andeid, loovust ja hooldajaloomust. See muudab suhtumist, treenib armastusega suhtlemist, võimaldab näha maailma ja elu avarama pilguga, samas arendab võimet igas olukorras rahulikuks jääda, hakkama saada ka pingetega ning treenib oskust alati kõrgemale poole vaadata, mida hoolekandevaldkonnas väga vaja läheb.

 

Esmane haridus on mul olnud Tallinna Ülikoolis omandatud raamatukogundus ja bibliograafia, millisel alal ka viimati töötasin. Samas pean oluliseks elukestvat õpet ja arengut. Formaalsetest koolidest olen lõpetanud Räpina Aianduskooli täiskasvanute täiendõppe maastikuehituse erialal. Hetkel on pooleli õpingud Alar Krautmani Terviseakadeemias, kus omandan eesti pärimusmeditsiini eriala, mille üheks väljundiks on ka vana-eesti massaaž. Naudin ka seeläbi võimalust inimesi aidata.

 

Tööst vabal ajal õpin edasi teadvuse tõstmise koolis, nüüdsest uuel õppetasemel. Tegutsen ka kooli õppurühenduses MTÜ KULLARATAS. Toimetan meelsasti oma maakodu aias ja loen raamatuid. Loodusega tegeleme süvitsi ka vabatahtliku tegevuse raames, aga see on ühtlasi ka koht, kust jõudu ja energiat ammutan. Elan kaasa oma lähedaste käekäigule, aga siiski hoolin kõigest elavast ja annan meelsasti oma panuse praeguse kodulinna, Tallinna, paljude koduhooldust vajavate inimeste heaks.

 

Võõrkeeltest räägin suhtlustasandil inglise ja vene keelt.

 

Kolleegid hindavad Hypatiat just tema tähelepanelikkuse, korrektsuse ja pühendumise poolest. Ta on väga sooja südamega inimene. Ta on hea energiaga ja hea kuulaja.

 

Klientide tagasiside on olnud väga positiivne.

“Täname Sind, Hypatiat ja Mariat. Olite väga soojad, abivalmid ja toetavad.”

Vaata rohkem lehelt Tagasiside.

Hypatia

2023 aastal saab Estkeer 5-aastaseks. Õnnesoovid Tallinna meeskonnalt.

error: Content is protected !!