Lood

Sander Sassi

Tegevjuht

 

Olen üks Estkeer OÜ asutajatest. Minu osaks on ettevõtte juhtimine ja teenuste vajaduse teavitustöö ning reklaamimise kaudu laiapõhjalisest koostööst huvitatud partnerite ja klientide leidmine. Minu senine 20-aastane töökogemus eratervishoiu alal on pakkunud mulle võimalust siduda ärilist toimetulekut sotsiaalse ettevõtlusega. Selles olukorras, kus tuli suuta oma valikutele raskustest hoolimata kindlaks jääda ja paratamatult konkureerida riikliku meditsiiniteenuse osutamisega tuli sügavamalt tunnetada iga üksiku kliendi vajadust ja otsida lahendusi väikese maakonna inimeste võimalikult individuaalseks ja kompaktseks teeninduseks, millega riiklikud tervishoiuasutused ei saanud ega suutnud süsteemi eripära tõttu tegeleda.

 

Hoolekandega on mul isklik kogemus nii erialatööst kui ka oma 12 -aastase liikumispuudega poja hooldamise kaudu. Erivajadusega lapse kasvatamise kogemus ja osalemine erialaühenduste ja nende poolt korraldatud koolitustel-ümarlaudadel-konverentsidel on avardanud mu arusaama erivajadusega inimese abistamisest ning võimaldanud olla kaasatud valdkonna arendamises ja seniste teenuste kaasajastamise töörühmades.

Nimetu2

Ave Kütt

Klienditeenuste juht

 

Minu era- kui ka tööelu on olnud tugevalt seotud tervishoiu ja sotsiaalhoolekandega.

Üle seitsme aasta olin tööl haiglas, kus põhitöö oli statsionaarse töö planeerimine ja organiseerimine ning erialaarsti assisteerimine. Peale seitset aastat tööd haiglas suundusin tegevusjuhendajana tööle erihoolekandeteenuseid osutavasse asutusse ning asusin õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, kus 2017 a. lõpetasin tegevusjuhendaja eriala.

Lapsevanemana oli elus periood, mil minu oma lapsel tuvastati puue ning erinevate võimaluste saamiseks tuli käia paljudes erinevates asutustes-asjaajamise, abivahendite ja ravi saamise eesmärgil. Tänu ravile ja operatsioonile ei ole täna lapsel kehtivat puuet.

Nimetu11

Triin Lomp

Klienditeenindaja-asjaajaja

 

Minu tööelu üheks läbivaks jooneks on olnud klienditeenindus ja klientidega suhtlemine. Olen läbinud raamatupidamise ja sekretäri-juhiabi kursuse koos personalitööga.

Untitled

Juno Mandre

Psühholoog/nõustaja

 

Minu nii erialaline kui ka isikliku arengu teekond Estkeer OÜ ettevõtte meeskonda on olnud mitmekihiline ja väljakutseterohke.

 

Olen töötanud mitmes erinevas kollektiivis nii psühholoogi, perenõustaja kui ka loovterapeudina. Praegusel ajaperioodil on elu mind kokku viinud erivajadustega laste, noorte ja nende peredega, sest töötan põhikohaga rehabilitatsioonimeeskonnas psühholoogina. Olen selle võimaluse eest väga tänulik, sest seeläbi õpin järjest enam tundma väga erinevate vajaduste ja võimetega inimesi ning neid hooldavaid perekondi ning tugivõrgustikku.
Lisaks sellele on olnud võimalik osutada ka eranõustamise teenust.

 

Pean oluliseks järjepidevat arengut nii isiklikus elus kui ka erialalises plaanis. Seetõttu olen lisaks Tallinna Ülikooli psühholoogia õpingutele lõpetanud ka pereterapeutide pädevuskoolituse põhiväljaõppe, kus olen nüüd supervisiooniaastatel. Tänaseks oman diplomit ka loovteraapilise meetodi “Töö saviväljal” kasutamiseks töös laste, noorte ja täiskasvanutega. Viin läbi ka kogemuslikke õppesessioone uutele teraapia õpilastele, et saada juhendamise kogemust ning seeläbi lisaõpingute läbimisel ka üheks selle meetodi edasiandjaks. Olen varasemas tööelu etapis saanud väljaõppe ka Tervise Arengu Instituudi vanemlusprogrammi grupijuhina, kust saadud teadmisi kasutan osaliselt ka vanemate nõustamisel.

 

Erialaõpingute kõrval ja selle läbipõimunud osana, on minu suureks eesmärgiks olnud ka püüdlemine järjest suurema teadlikkuse poole nii iseenda kui ka teiste inimeste mõistmise osas ning mul on hea meel, et mul on viimaste aastate jooksul olnud selleks palju erinevaid võimalusi. Julgustan läbi enda isikliku kogemusi teisigi ennast ja enda elu muutma ning tean, et enda isiklikus elus ei pruugi ilma kõrvalise abita olla kerge õigeid lahendusi leida ning mul on hea meel, et saan siinse ettevõtte kaudu endapoolset abi pakkuda.

Nimetu3

Signe Värav

Hooldustöötaja/ tugiisik

 

Tööalaselt olen kokku puutunud hooldusega juba aastast 2004.

Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgilise onkoloogia osakonna hooldajana töötasin pea 8 aastat. Varasemalt nägin oma igapäevases töös, kui palju muresid on patsientidel ja nende lähedastel, kui nad peavad mõtlema sellele, mis saab edasi, kui tuleb haiglast lahkuda. Seetõttu sai tehtud otsus liituda Estkeeri meeskonnaga, kes vastavat lahendust pakub ning saan inimestele olla abiks nende omas kodus.

 

Pean oluliseks, et kliendid, kellega kokku puutun, tunneksid end turvalisena ning saaksid minult vajalikku abi ja nõu. Leian, et lähtuvalt inimese eripärast ja haigusest on vajalik muuta tema igapäevaelu võimalikult elamisväärseks, julgustada ja toetada teda, kui vaja. Enesetunnet aitab kindlasti parandada suhtlemine ja liikumine (võimalusel).
Väga oluline on kaasata sellesse ka lähedased, sest koos jaksab alati rohkem.

S.Värav

Gertrud Kõiv

Hooldustöötaja/tugiisik

 

Varasemalt olen hooldanud oma vanavanemaid ja olnud tugisikuks mitmele abivajajale.

Pea 17 aastat töötasin Tartu Perekodu Käopesas perekasvataja ja- vanemana.

 

Kuna tunnen, et hooldustöö ja sotsiaalvaldkond on mulle südamelähedased, siis soovin

ka oma edaspidise tööelu selle alaga siduda.

G.Kõiv 1

Riina Kliimand

Hooldustöötaja/tugiisik

 

Olen kasvanud perekonnas, kus on elmentaarne abivajaja märkamine ja aitamine.

Hooldusperena toetust ja tuge pakkunud nii mõnelegi lapsele.

Olen varasemalt kokku puutunud eakate hooldamisega. Tean, kui palju aega, energiat

ja pühendumist see nõuab.

Mulle on alati meeldinud suhelda laste ja endast vanemate, kogenumate inimestega.

R.Kliimand