Lood

Sander Sassi

Tegevjuht

 

Olen üks Estkeer OÜ asutajatest. Minu osaks on ettevõtte juhtimine ja teenuste vajaduse teavitustöö ning reklaamimise kaudu laiapõhjalisest koostööst huvitatud partnerite ja klientide leidmine. Minu senine 20-aastane töökogemus eratervishoiu alal on pakkunud mulle võimalust siduda ärilist toimetulekut sotsiaalse ettevõtlusega. Selles olukorras, kus tuli suuta oma valikutele raskustest hoolimata kindlaks jääda ja paratamatult konkureerida riikliku meditsiiniteenuse osutamisega tuli sügavamalt tunnetada iga üksiku kliendi vajadust ja otsida lahendusi väikese maakonna inimeste võimalikult individuaalseks ja kompaktseks teeninduseks, millega riiklikud tervishoiuasutused ei saanud ega suutnud süsteemi eripära tõttu tegeleda.

 

Hoolekandega on mul isklik kogemus nii erialatööst kui ka oma liikumispuudega poja hooldamise kaudu. Erivajadusega lapse kasvatamise kogemus ja osalemine erialaühenduste ja nende poolt korraldatud koolitustel-ümarlaudadel-konverentsidel on avardanud mu arusaama erivajadusega inimese abistamisest ning võimaldanud olla kaasatud valdkonna arendamises ja seniste teenuste kaasajastamise töörühmades.

Sander

Triin Lomp

Klienditeenuste juht

 

Minu tööelu üheks läbivaks jooneks on olnud klienditeenindus ja klientidega suhtlemine. Olen läbinud raamatupidamise ja sekretäri-juhiabi kursuse koos personalitööga.

Untitled

Ave Kütt

Turundusjuht

 

Minu era- kui ka tööelu on olnud tugevalt seotud tervishoiu ja sotsiaalhoolekandega. Alustasin tööga haiglas, kus põhitöö oli statsionaarse töö planeerimine, organiseerimine ning erialaarsti assisteerimine. Peale seitset aastat tööd haiglas suundusin tegevusjuhendajana tööle erihoolekandeteenuseid osutavasse asutusse ning asusin õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, kus 2017 a. lõpetasin tegevusjuhendaja eriala. Estkeeri sünd ja kujundamine oli kindlasti tööelu üks suurematest väljakutsetest ja see jätkub siiamaani.

 

Lapsevanemana oli elus periood, mil minu oma lapsel tuvastati puue ning abi saamiseks tuli käia erinevates asutustes asjaajamise, abivahendite ja ravi saamise eesmärgil. Tänu ravile ja operatsioonile ei ole täna lapsel kehtivat puuet, kuid eelnevate aastate kogemusest leian, et abi taotlemine ja saamine peab inimese jaoks olema lihtsam ja kättesaadavam.

 

Hobideks on suvel aiandus ja floristika ning talvel käsitöö, armastan täpsuslaskmist ja võistlusmomente. Olen üsna aktiivse loomuga ja meeldib erinevatest üritustest osa võtta või neid ise korraldada.

Ave

Juno Mandre

Psühholoog/nõustaja

 

Minu nii erialaline kui ka isikliku arengu teekond Estkeer OÜ ettevõtte meeskonda on olnud mitmekihiline ja väljakutseterohke.

 

Olen töötanud mitmes erinevas kollektiivis nii psühholoogi, perenõustaja kui ka loovterapeudina. Praegusel ajaperioodil on elu mind kokku viinud erivajadustega laste, noorte ja nende peredega, sest töötan põhikohaga rehabilitatsioonimeeskonnas psühholoogina. Olen selle võimaluse eest väga tänulik, sest seeläbi õpin järjest enam tundma väga erinevate vajaduste ja võimetega inimesi ning neid hooldavaid perekondi ning tugivõrgustikku.
Lisaks sellele on olnud võimalik osutada ka eranõustamise teenust.

 

Pean oluliseks järjepidevat arengut nii isiklikus elus kui ka erialalises plaanis. Seetõttu olen lisaks Tallinna Ülikooli psühholoogia õpingutele lõpetanud ka pereterapeutide pädevuskoolituse põhiväljaõppe, kus olen nüüd supervisiooniaastatel. Tänaseks oman diplomit ka loovteraapilise meetodi “Töö saviväljal” kasutamiseks töös laste, noorte ja täiskasvanutega. Viin läbi ka kogemuslikke õppesessioone uutele teraapia õpilastele, et saada juhendamise kogemust ning seeläbi lisaõpingute läbimisel ka üheks selle meetodi edasiandjaks. Olen varasemas tööelu etapis saanud väljaõppe ka Tervise Arengu Instituudi vanemlusprogrammi grupijuhina, kust saadud teadmisi kasutan osaliselt ka vanemate nõustamisel.

 

Erialaõpingute kõrval ja selle läbipõimunud osana, on minu suureks eesmärgiks olnud ka püüdlemine järjest suurema teadlikkuse poole nii iseenda kui ka teiste inimeste mõistmise osas ning mul on hea meel, et mul on viimaste aastate jooksul olnud selleks palju erinevaid võimalusi. Julgustan läbi enda isikliku kogemusi teisigi ennast ja enda elu muutma ning tean, et enda isiklikus elus ei pruugi ilma kõrvalise abita olla kerge õigeid lahendusi leida ning mul on hea meel, et saan siinse ettevõtte kaudu endapoolset abi pakkuda.

Juno

Laura Kruusla

Klienditeenindaja-asjaajaja

 

Varasemalt töötasin aastaid transpordifirmas, kus hoolitsesin ennekõike sujuva töökorralduse eest. Lisaks oman kogemust klienditeeninduses, tänu millele leian ka keerulistes olukordades alati parima võimaliku lahenduse.

 

Töökoha valikul sai otsustavaks Estkeeri väärtushinnangud, mis ühtivad minu omadega. Olulisel kohal on ka heasoovlik ja toetav meeskond, kellega koos abivajajate jaoks olemas olla. Usun, et märgates ja hoolides saame muuta maailma paremaks.

 

Vaba aega eelistan igal aastaajal veeta looduses, reisides ning samuti meeldib tegeleda aiandusega.  Võimalusel haaran mõne raamatu järele või hoopis molberti ja maalin omatarbeks.

Laura

Signe

Kodushooldaja/ tugiisik

 

Tööalaselt olen kokku puutunud hooldusega juba aastast 2004.

Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgilise onkoloogia osakonna hooldajana töötasin pea 8 aastat. Varasemalt nägin oma igapäevases töös, kui palju muresid on patsientidel ja nende lähedastel, kui nad peavad mõtlema sellele, mis saab edasi, kui tuleb haiglast lahkuda. Seetõttu sai tehtud otsus liituda Estkeeri meeskonnaga, kes vastavat lahendust pakub ning saan inimestele olla abiks nende omas kodus.

 

Pean oluliseks, et kliendid, kellega kokku puutun, tunneksid end turvalisena ning saaksid minult vajalikku abi ja nõu. Leian, et lähtuvalt inimese eripärast ja haigusest on vajalik muuta tema igapäevaelu võimalikult elamisväärseks, julgustada ja toetada teda, kui vaja. Enesetunnet aitab kindlasti parandada suhtlemine ja liikumine (võimalusel).
Väga oluline on kaasata sellesse ka lähedased, sest koos jaksab alati rohkem.

 

Keeleoskuselt saan väga hästi hakkama nii eesti kui ka vene keelsete klientidega.

Signe

Riina 

Kodushooldaja/tugiisik

 

Olen kasvanud perekonnas, kus on elmentaarne abivajaja märkamine ja aitamine.

Hooldusperena toetust ja tuge pakkunud nii mõnelegi lapsele.

Olen varasemalt kokku puutunud eakate hooldamisega. Tean, kui palju aega, energiat

ja pühendumist see nõuab.

Mulle on alati meeldinud suhelda laste ja endast vanemate, kogenumate inimestega.

Lisaks eesti keelele valdan suhtlustasandil hästi ka vene keelt.

Riina

Kaija

Kodushooldaja/tugiisik

 

Olen varasemalt töötanud lasteaias ja toitlustuses. Tee koduhooldusesse leidsin Rootsis, kus töötasin 2 aastat. Selle töö puhul meeldib mulle, et saan ise oma päevi planeerida ja erinevad toiminguid ühtseks tervikuks muuta.

 

Põhjus, miks soovin inimesi aidata on selles, et minu enda vanaema viidi hooldushaiglasse, kus nägin kuidas eakad oma päevi veetsid ja tuhmusid ning mis vajadused neil katmata olid. Lisaks on valdkond mulle südamelähedane ka seetõttu, et minu peres on kasvamas kroonilise haigusega laps, kes vajab kõrgendatud tähelepanu ja tervise jälgimist.

 

Vabal ajal tunnen suurt rõõmu loodusest. Eriti armastan veekogusid, mistõttu käin tihti ka kalastamas.

Kaija

Magdalena

Kodushooldaja/tugiisik

 

Pärit olen Otepäält ja pikalt Rannus elanuna Tartu linna elama kolinud. Lisaks koka erialale olen omandanud noorsootöötaja- laagrikasvataja ja sellel kevadel aktiivtegevuste instruktorina matkajuhi kutse.

 

Minu elus on olulisel kohale 10 aasta pikkune väljaõpe Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskoolis (MA GISK) ehk teadvuse tõstmise koolis, milles saadud iseloomu treening on andnud mulle vajalikud oskused, teadmised ja hakkama saamise suutlikkuse paljudes erinevates elu olukordades. Kooli peamine eesmärk on suunatud hingelise tulevikuinimese ja ühisperelise toimimismudeli väljatöötamisele ja selle kaudu inimteadvuse tõstmisele. Asun 2022 aasta sügisest õppima ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli “Tegevusjuhendaja” erialale.

 

Enne Estkeeri tulekut töötasin viimased 5 aastat noortekeskuses noorsootöötajana – laagrikasvatajana ning olin samal ajal ka vabatahtlik Kodutütarde rühmavanem Kaitseliidu organisatsioonis, kirjutades noortele ja noortega projekte ning viies nendega ellu erinevaid tegevusi, väljasõite ja laagreid. Juunikuus (2022) avanes võimalus vabatahtlikuna töötada ja tutvuda erivajadustega inimeste igapäevaeluga ning saada kogemus nende toetamise ja abistajana.

 

Vabal ajal tegelen andepõhiste uute väljakutsetega, rakendades oma andeid järkjärgult ka igapäevases töös ning elus. Armastan laulda ja pille mängida, laulan ansamblis “ASTRA”. Praktikuna rakendan vaba aega lisaks enesearengule ka noorte kaasamisse isetegemise õpitubadesse ja vabaühenduse loodusravilaagrite ettevõtmistesse, näidates südamlikke suhtlusviise ja andes neilegi võimaluse panna ennast proovile erinevates rollides.

 

Varasemalt ei ole hooldamisega endal otsest kokkupuudet, kuigi vanaema hooldamist nägin. Mu peres on erivajadusega laps ning suguvõsas samuti erinevate erivajadustega noori. Läbi erinevate eluperioodide tulles olen saanud kogeda erinevaid suhtlemisstiile ja mulle väga meeldib avatud, südamest südamesse armastusega suhtlemine ja igapäevaelus on see saanud minu elu osaks.

Estkeer Magdalena

Rafaela

Kodushooldaja/tegevusjuhendaja

 

Olen erialaselt tegevusjuhendaja ning sotsiaaltöötaja. Pärit olen Põlvamaalt, aga elan Tabiveres. Olen õppinud Tartu Meditsiinikoolis (nüüdse nimetusega Tartu Tervishoiu Kõrgkool) sotsiaalhooldust ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis sotsiaaltööd. Praegu õpin juba üle aasta Marya Angeltorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskoolis (MA GISK). See on olemuselt eksperimentaalkool, mille peamine eesmärk on suunatud hingelise tulevikuinimese ja ühisperelise toimimismudeli väljatöötamisele ja selle kaudu inimteadvuse tõstmisele. Õppetöö toimub virtuaalses suhtlusruumis, aga selle tulemus väljendub praktilise elu kogemuses, kus vabatahtlik teenimine ja hoolekanne on peamised loomuse arendamise suunad.

 

Enne Estkeer OÜ-s tulekut töötasin 11 aastat hooldekodus ja ligi 10 aastat tegevusjuhendajana AS Hoolekandeteenused erivajadustega täiskasvanud inimestega. Selle suve alguses oli mul võimalus teha paar päeva vabatahtlikku tööd Estkeer OÜ-s hooldustöötajana ning peale seda tehti firma poolt tööpakkumine, mille vastu võtsin, kuna huvitasid uued väljakutsed erialases töös, et võimalikult professionaalselt abistada inimesi.

 

Pean oluliseks toetada ja tähele panna oma poja peret ja kahe väikelapseeas lapselapse kasvamist, inimeste vahelisi häid ja armastavaid suhteid ning hindan rahu ja tasakaalu igapäevases elus ja töös.

 

Vaba aeg on pühendatud igakülgsele enesearengule, mis kujutab endast MA GISK koolitöö andepõhist suunda ning viibin ka palju looduses ja teen aiatöid. Tegelen ka hobidega, milleks on erinevad spordialad nagu ujumine, jalgrattasõit, suusatamine ja lauatennis.

Estkeer Rafaela

Annaliisa

Kodushooldaja/tugiisik

 

Olen rõõmsameelne ja positiivse ellusuhtumisega.
Hetkel õpin Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituudis sotsiaaltöö eriala. Eelnevalt olen töötanud nii abiõpetaja, tugiisiku kui ka klienditeenindajana.

 

Estkeer tuli minu ellu läbi tutvuste just siis, kui kõige enam oma ellu muutusi ja uusi väljakutseid ootasin. Varasemad kogemused ja kokkupuuted antud valdkonnaga olid nii isiklikul tasandil kui ka tööelust olemas ja südamelähedased. Lastega töötamise kogemus on mul aastatel 2013-2016, mil töötasin abiõpetajana erivajadustega laste koolis.

 

Elus pean oluliseks perekonda, häid suhteid lähedastega. Väga hindan ausust.
Vastavalt sellele kuidas pere, töö- ja koolielu võimaldab olen olnud Naiskodukaitse tegevliige, viimastel aastatel läksin üle Kaitseliidu tegemistele. Samas olen ka Kaitseliidu noortejuht.

Hobideks on jalgrattasõit, orienteerumine, loodus ja matkamine.

Annaliisa

Mirjam

Hoolduskoordinaator /Tallinn

 

Peale Viljandi Maagümnaasiumi suundusin Tartu Iluravi Erakooli, mille järgselt töötasin aastaid iluhoolduses ja klienditeeninduses. Palju aastaid elasin ja töötasin Saksamaal.

 

Hooldusvaldkonnaga kokkupuude on olnud eelkõige seoses eaka lähedase hooldamisega. Isiklik ja lähedane kokkupuude annab eelise mõistmaks teisi sarnases olukorras olevaid inimesi. Estkeeris soovin anda oma panuse Tallinna meeskonna loomisesse, hoidmisesse ja teenuste arendusse.

 

Loomult olen empaatiline, rahuliku meele ja positiivse ellusuhtumisega.  Vaba aega armastan veeta koos oma pere ja sõpradega. Tegelen spordi ja raamatute lugemisega. Armastan head muusikat ja puhast loodust.

Mirjam Estkeer Tallinn

Annika

Kodushooldaja

 

Peale 6 aastat, mil olin kodume oma autistist poja kasvatamisega, leidsin, et vajan elumuutust ja silma jäi MTÜ Händikäpp töökuulutus ning sealt sai alguse ca 10 aastat kestnud töö- ja sõprussuhe. Minu põhitöö hetkel on olla koerajuht Tartu Vanglas.

 

Suhtun elusse positiivselt ja huumoriga. Minu enda motode hulka kuuluvad:
Alati on parem naerda kui nutta! Mittemidagitegemisele eelista tegemist! Loomult olen empaatiline ja kaastundlik. Mulle meeldib tegutseda inimestele ja inimestega ja seetõttu liitusin ka Estkeeri meeskonnaga, sest olgem ausad- see on töö, mis toidab hinge.

 

Armastan loomi ja oma tööd koerajuhina ning praegu on mul lisaks teenistuskoer Ronjale ka kaks kassi, kellest esimene, Liisu, tuli varjupaigast ja teise, Krissu, päästsin maantee äärest.

 

Peale pikemaaegset kodust elu leidsin endale uusi huvialasid- laulukoor, fotograafia, sulgpallitrennid, koerasport- kõik vahelduva eduga jätkumas tänaseni.  Oskustelt ei ole miski inimlik mulle võõras – kokkan, koon, heegeldan, õmblen, saen ja keevitan.

Estkeer Annika