Lood

Sander Sassi

Tegevjuht

 

Olen üks Estkeer OÜ asutajatest. Minu osaks on ettevõtte juhtimine ja teenuste vajaduse teavitustöö ning reklaamimise kaudu laiapõhjalisest koostööst huvitatud partnerite ja klientide leidmine. Minu senine 20-aastane töökogemus eratervishoiu alal on pakkunud mulle võimalust siduda ärilist toimetulekut sotsiaalse ettevõtlusega. Selles olukorras, kus tuli suuta oma valikutele raskustest hoolimata kindlaks jääda ja paratamatult konkureerida riikliku meditsiiniteenuse osutamisega tuli sügavamalt tunnetada iga üksiku kliendi vajadust ja otsida lahendusi väikese maakonna inimeste võimalikult individuaalseks ja kompaktseks teeninduseks, millega riiklikud tervishoiuasutused ei saanud ega suutnud süsteemi eripära tõttu tegeleda.

 

Hoolekandega on mul isklik kogemus nii erialatööst kui ka oma 12 -aastase liikumispuudega poja hooldamise kaudu. Erivajadusega lapse kasvatamise kogemus ja osalemine erialaühenduste ja nende poolt korraldatud koolitustel-ümarlaudadel-konverentsidel on avardanud mu arusaama erivajadusega inimese abistamisest ning võimaldanud olla kaasatud valdkonna arendamises ja seniste teenuste kaasajastamise töörühmades.

Nimetu2

Ave Kütt

Klienditeenuste juht

 

Minu era- kui ka tööelu on olnud tugevalt seotud tervishoiu ja sotsiaalhoolekandega.

Lapsevanemana oli elus periood, mil minu oma lapsel tuvastati puue ning erinevate võimaluste saamiseks tuli käia paljudes erinevates asutustes-asjaajamise, abivahendite ja ravi saamise eesmärgil.

 

Minu pereliikmed on olnud enamasti kas meditsiinitöötajad või eripedagoogid, seega ei saanud ka ise ametivalikuga kaugelt mööda minna. Esmalt asusin tööle haiglasse, kus põhitöö oli statsionaarse töö planeerimine ja organiseerimine ning erialaarsti assisteerimine. Peale seitset aastat tööd haiglas suundusin tegevusjuhendajana tööle erihoolekandeteenuseid osutavasse asutusse ning asusin õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, kus 2017 a. lõpetasin tegevusjuhendaja eriala.

Nimetu11

Merlyn Mandre

Psühholoog/nõustaja

 

Minu nii erialaline kui ka isikliku arengu teekond Estkeer OÜ ettevõtte meeskonda on olnud mitmekihiline ja väljakutseterohke.

 

Olen töötanud mitmes erinevas kollektiivis nii psühholoogi, perenõustaja kui ka loovterapeudina. Praegusel ajaperioodil on elu mind kokku viinud erivajadustega laste, noorte ja nende peredega, sest töötan põhikohaga rehabilitatsioonimeeskonnas psühholoogina. Olen selle võimaluse eest väga tänulik, sest seeläbi õpin järjest enam tundma väga erinevate vajaduste ja võimetega inimesi ning neid hooldavaid perekondi ning tugivõrgustikku.
Lisaks sellele on olnud võimalik osutada ka eranõustamise teenust.

 

Pean oluliseks järjepidevat arengut nii isiklikus elus kui ka erialalises plaanis. Seetõttu olen lisaks Tallinna Ülikooli psühholoogia õpingutele lõpetanud ka pereterapeutide pädevuskoolituse põhiväljaõppe, kus olen nüüd supervisiooniaastatel. Tänaseks oman diplomit ka loovteraapilise meetodi “Töö saviväljal” kasutamiseks töös laste, noorte ja täiskasvanutega. Viin läbi ka kogemuslikke õppesessioone uutele teraapia õpilastele, et saada juhendamise kogemust ning seeläbi lisaõpingute läbimisel ka üheks selle meetodi edasiandjaks. Olen varasemas tööelu etapis saanud väljaõppe ka Tervise Arengu Instituudi vanemlusprogrammi grupijuhina, kust saadud teadmisi kasutan osaliselt ka vanemate nõustamisel.

 

Erialaõpingute kõrval ja selle läbipõimunud osana, on minu suureks eesmärgiks olnud ka püüdlemine järjest suurema teadlikkuse poole nii iseenda kui ka teiste inimeste mõistmise osas ning mul on hea meel, et mul on viimaste aastate jooksul olnud selleks palju erinevaid võimalusi. Julgustan läbi enda isikliku kogemusi teisigi ennast ja enda elu muutma ning tean, et enda isiklikus elus ei pruugi ilma kõrvalise abita olla kerge õigeid lahendusi leida ning mul on hea meel, et saan siinse ettevõtte kaudu endapoolset abi pakkuda.

Nimetu3

Marje Tamm

Üldarst

 

Lõpetasin Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna 1985. aastal.

Olen töötanud üldarstina nii haiglas kui kiirabis. Alates 1995. aastast olen perearst.

Huvi psühholoogia vastu ajendas mind õppima pereteraapiat ning vastava koolituse läbimise järel omandasin pereterapeudi kvalifikatsiooni. Olen läbinud metameditsiini kursused, hindan neid põhimõtteid ning lähtun nendest ka oma töös.

Nimetu5

Leida Kello

Hooldusõde/ Tugiisik

 

Olen hooldusega kokku puutunud alates 1999 aastast, kuna sellest ajast hakkasin hooldama oma senist abikaasat. See oli suur ajend ka elukutse valimisel meditsiinis.

 

2004 aastal alustasin tööd Tartu Ülikooli Kliinikumis ning ühtlasi alustasin ka õpinguid Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis hooldusõe erialal, mille lõpetasin 2007 aastal.

Töötan tänase päevani haiglas hooldusõena, kuid samal ajal täiendan ja õpin enda püstitatud eesmärgi nimel. 2017 aastal läbisin koolituse “Lapse tugiisik”, kuna vajadus tugiisikute järele üha kasvab ning koolitatud tugiisikuid on Eestis vähe.

2017 alustasin taas õpinguid Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe erialal.

Mul on hea meel, et mul on kindel teadmine, mida elus teha tahan ja seetõttu meeldib ka see töö, mida teen.

 

Isiklikus elus olen kogenud ka suurt kaotusvalu, kuna matsin oma abikaasa 2006 aastal, raske haiguse tagajärjel. Mul on õnn olla emaks viiele tublile ja toredale lapsele. Leian, et elus on kõige tähtsamal kohal oma pere ja lähedased sõbrad ning üksteise toetamine ja aitamine. Seetõttu liitusin ka Estkeeri meeskonnaga, et olla abiks teistele, kelle lähedane vajab abi.

Nimetu4

Signe Värav

Hooldusõde

 

Olen töötanud 7 aastat väikeses hubases hooldekodus, kus oli 14 hoolealust ja nüüd läheb kaheksas aasta haiglas onkokirurgia osakonnas. Näen igapäevases töös, kui palju muresid on patsientidel ja nende lähedastel, kui nad peavad mõtlema sellele, mis saab edasi, kui tuleb haiglast lahkuda.

 

Mulle meeldib Estkeer OÜ nägemus sellest, kuidas korraldada abivajajate elu nii, et läheneda komplekselt ja asjatundlikult, seetõttu soovin anda omapoolse panuse asutuse eesmärkide arendamiseks ja teostamiseks.

user