Lood

Sander Sassi

Tegevjuht

 

Olen üks Estkeer OÜ asutajatest. Minu osaks on ettevõtte juhtimine ja teenuste vajaduse teavitustöö ning reklaamimise kaudu laiapõhjalisest koostööst huvitatud partnerite ja klientide leidmine. Minu senine 20-aastane töökogemus eratervishoiu alal on pakkunud mulle võimalust siduda ärilist toimetulekut sotsiaalse ettevõtlusega. Selles olukorras, kus tuli suuta oma valikutele raskustest hoolimata kindlaks jääda ja paratamatult konkureerida riikliku meditsiiniteenuse osutamisega tuli sügavamalt tunnetada iga üksiku kliendi vajadust ja otsida lahendusi väikese maakonna inimeste võimalikult individuaalseks ja kompaktseks teeninduseks, millega riiklikud tervishoiuasutused ei saanud ega suutnud süsteemi eripära tõttu tegeleda.

 

Hoolekandega on mul isklik kogemus nii erialatööst kui ka oma 12 -aastase liikumispuudega poja hooldamise kaudu. Erivajadusega lapse kasvatamise kogemus ja osalemine erialaühenduste ja nende poolt korraldatud koolitustel-ümarlaudadel-konverentsidel on avardanud mu arusaama erivajadusega inimese abistamisest ning võimaldanud olla kaasatud valdkonna arendamises ja seniste teenuste kaasajastamise töörühmades.

Nimetu2

Ave Kütt (puhkusel)

Klienditeenuste juht

 

Minu era- kui ka tööelu on olnud tugevalt seotud tervishoiu ja sotsiaalhoolekandega.

Lapsevanemana oli elus periood, mil minu oma lapsel tuvastati puue ning erinevate võimaluste saamiseks tuli käia paljudes erinevates asutustes-asjaajamise, abivahendite ja ravi saamise eesmärgil.

 

Minu pereliikmed on olnud enamasti kas meditsiinitöötajad või eripedagoogid, seega ei saanud ka ise ametivalikuga kaugelt mööda minna. Esmalt asusin tööle haiglasse, kus põhitöö oli statsionaarse töö planeerimine ja organiseerimine ning erialaarsti assisteerimine. Peale seitset aastat tööd haiglas suundusin tegevusjuhendajana tööle erihoolekandeteenuseid osutavasse asutusse ning asusin õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, kus 2017 a. lõpetasin tegevusjuhendaja eriala.

Nimetu11

Triin Lomp

Klienditeenindaja-asjaajaja

 

Minu tööelu üheks läbivaks jooneks on olnud klienditeenindus ja klientidega suhtlemine. Olen läbinud raamatupidamise ja sekretäri-juhiabi kursuse koos personalitööga.

Untitled

Merlyn Mandre

Psühholoog/nõustaja

 

Minu nii erialaline kui ka isikliku arengu teekond Estkeer OÜ ettevõtte meeskonda on olnud mitmekihiline ja väljakutseterohke.

 

Olen töötanud mitmes erinevas kollektiivis nii psühholoogi, perenõustaja kui ka loovterapeudina. Praegusel ajaperioodil on elu mind kokku viinud erivajadustega laste, noorte ja nende peredega, sest töötan põhikohaga rehabilitatsioonimeeskonnas psühholoogina. Olen selle võimaluse eest väga tänulik, sest seeläbi õpin järjest enam tundma väga erinevate vajaduste ja võimetega inimesi ning neid hooldavaid perekondi ning tugivõrgustikku.
Lisaks sellele on olnud võimalik osutada ka eranõustamise teenust.

 

Pean oluliseks järjepidevat arengut nii isiklikus elus kui ka erialalises plaanis. Seetõttu olen lisaks Tallinna Ülikooli psühholoogia õpingutele lõpetanud ka pereterapeutide pädevuskoolituse põhiväljaõppe, kus olen nüüd supervisiooniaastatel. Tänaseks oman diplomit ka loovteraapilise meetodi “Töö saviväljal” kasutamiseks töös laste, noorte ja täiskasvanutega. Viin läbi ka kogemuslikke õppesessioone uutele teraapia õpilastele, et saada juhendamise kogemust ning seeläbi lisaõpingute läbimisel ka üheks selle meetodi edasiandjaks. Olen varasemas tööelu etapis saanud väljaõppe ka Tervise Arengu Instituudi vanemlusprogrammi grupijuhina, kust saadud teadmisi kasutan osaliselt ka vanemate nõustamisel.

 

Erialaõpingute kõrval ja selle läbipõimunud osana, on minu suureks eesmärgiks olnud ka püüdlemine järjest suurema teadlikkuse poole nii iseenda kui ka teiste inimeste mõistmise osas ning mul on hea meel, et mul on viimaste aastate jooksul olnud selleks palju erinevaid võimalusi. Julgustan läbi enda isikliku kogemusi teisigi ennast ja enda elu muutma ning tean, et enda isiklikus elus ei pruugi ilma kõrvalise abita olla kerge õigeid lahendusi leida ning mul on hea meel, et saan siinse ettevõtte kaudu endapoolset abi pakkuda.

Nimetu3

Leida Kello

Abiõde/ hooldustöötaja/ tugiisik

 

Olen hooldusega kokku puutunud alates 1999 aastast, kuna sellest ajast hakkasin hooldama oma senist abikaasat. See oli suur ajend ka elukutse valimisel meditsiinis.

 

2004 aastal alustasin tööd Tartu Ülikooli Kliinikumis ning ühtlasi alustasin ka õpinguid Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis hooldusõe erialal, mille lõpetasin 2007 aastal.

Töötan tänase päevani haiglas hooldusõena, kuid samal ajal täiendan ja õpin enda püstitatud eesmärgi nimel. 2017 aastal läbisin koolituse “Lapse tugiisik”, kuna vajadus tugiisikute järele üha kasvab ning koolitatud tugiisikuid on Eestis vähe.

2017 alustasin taas õpinguid Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe erialal.

Mul on hea meel, et mul on kindel teadmine, mida elus teha tahan ja seetõttu meeldib ka see töö, mida teen.

 

Isiklikus elus olen kogenud ka suurt kaotusvalu, kuna matsin oma abikaasa 2006 aastal, raske haiguse tagajärjel. Mul on õnn olla emaks viiele tublile ja toredale lapsele. Leian, et elus on kõige tähtsamal kohal oma pere ja lähedased sõbrad ning üksteise toetamine ja aitamine. Seetõttu liitusin ka Estkeeri meeskonnaga, et olla abiks teistele, kelle lähedane vajab abi.

Nimetu4

Signe Värav

Hooldustöötaja/ tugiisik

 

Tööalaselt olen kokku puutunud hooldusega juba aastast 2004.

Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgilise onkoloogia osakonna hooldajana töötasin pea 8 aastat. Varasemalt nägin oma igapäevases töös, kui palju muresid on patsientidel ja nende lähedastel, kui nad peavad mõtlema sellele, mis saab edasi, kui tuleb haiglast lahkuda. Seetõttu sai tehtud otsus liituda Estkeeri meeskonnaga, kes vastavat lahendust pakub ning saan inimestele olla abiks nende omas kodus.

 

Pean oluliseks, et kliendid, kellega kokku puutun, tunneksid end turvalisena ning saaksid minult vajalikku abi ja nõu. Leian, et lähtuvalt inimese eripärast ja haigusest on vajalik muuta tema igapäevaelu võimalikult elamisväärseks, julgustada ja toetada teda, kui vaja. Enesetunnet aitab kindlasti parandada suhtlemine ja liikumine (võimalusel).
Väga oluline on kaasata sellesse ka lähedased, sest koos jaksab alati rohkem.

signe

Maret Raudsepp

Hooldustöötaja/ tugiisik

 

Estkeeriga liitusin 2019 aastal, eelnevalt olen alates 2014 aastast tegev ettevõttes Marya Angelatorium, kus ühtlasi olen juhatuse liige ja täidan sisekrooniku ülesandeid.

 

Omastehooldus on minu jaoks väga tuttav, olen olnud oma mõlema vanema hooldaja.

Olen väga loova meelega ning mulle meeldib kõik sellega seoses. Mulle meeldib oma oskusi ka teistele edasi anda ning seetõttu liitusin ka Estkeeri meeskonnaga, et anda kodus viibivatele inimestele võimaluse midagi juurde õppida ja leida oma aja sisustamiseks sobiv tegevus. Millegi loomine aitab rahustada meelt ja hinge, annab ajale mõtte ning on kaaslane üksikutel hetkedel.
Olen valmis Estkeeri klientidele lisaks abile ja hoolele pakkuma ka käsitööõpet.

Maret

Gertrud Kõiv

Hooldustöötaja/tugiisik

 

Varasemalt olen hooldanud oma vanavanemaid ja olnud tugisikuks mitmele abivajajale.

Pea 17 aastat töötasin Tartu Perekodu Käopesas perekasvataja ja- vanemana.

 

Kuna tunnen, et hooldustöö ja sotsiaalvaldkond on mulle südamelähedased, siis soovin

ka oma edaspidise tööelu selle alaga siduda.

G.Kõiv 1

Kadi Sassi

Hooldustöötaja

 

Peale õe eriala omandamist 2010 aastal asusin tööle Rakvere Haiglas töötervishoiuõena.

2011-2019 aastani töötasin sama haigla ambulatoorses polikliinikus funktsionaaldiagnostika

kabineti õena.

2019 aastast alustasin tööd Viljandi Haiglas õendus ja taastusravi osakonnas päevaõena.

Paralleelselt olen olnud nõu ja jõuga abiks Estkeer OÜ-le.

 

Mulle meeldib olla inimestele toeks, kuulata nende mõtteid/muresid, aidata kaasa hooldustoimingutel

ja olla kellgi jaoks vajalik.