Magdalena

Magdalena

Kodushooldaja/ tegevusjuhendaja

 

Pärit olen Otepäält. Pikka aega elasin Tartumaal Rannus, kust edasi liikusin Tartusse. Lisaks koka erialale olen omandanud noorsootöötaja- laagrikasvataja ja 2023 kevadel aktiivtegevuste instruktorina matkajuhi kutse. Olen kogemusnõustaja leinaga toimetulekul. Viimased õpingud läbisin edukalt Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, kus omandasin tegevusjuhendaja kutse.

 

Töö noortega

Enne Estkeeri tulekut töötasin viimased 5 aastat noortekeskuses noorsootöötajana – laagrikasvatajana ning olin samal ajal ka vabatahtlik Kodutütarde rühmavanem Kaitseliidu organisatsioonis, kirjutades noortele ja noortega projekte ning viies nendega ellu erinevaid tegevusi, väljasõite ja laagreid. Juunikuus (2022) avanes võimalus vabatahtlikuna töötada ja tutvuda erivajadustega inimeste igapäevaeluga ning saada kogemus nende toetamise ja abistajana.

 

Vabal ajal

Vabal ajal tegelen andepõhiste uute väljakutsetega, rakendades oma andeid järkjärgult ka igapäevases töös ning elus. Armastan laulda ja pille mängida. Praktikuna rakendan vaba aega lisaks enesearengule ka noorte kaasamisse isetegemise õpitubadesse ja vabaühenduse loodusravilaagrite ettevõtmistesse, näidates südamlikke suhtlusviise ja andes neilegi võimaluse panna ennast proovile erinevates rollides.

 

Kogemus erivajadustega

Varasemalt ei ole hooldamisega endal otsest kokkupuudet, kuigi vanaema hooldamist nägin. Mu peres on erivajadusega laps ning suguvõsas samuti erinevate erivajadustega noori. Läbi erinevate eluperioodide tulles olen saanud kogeda erinevaid suhtlemisstiile ja mulle väga meeldib avatud, südamest südamesse armastusega suhtlemine ja igapäevaelus on see saanud minu elu osaks.

 

Võõrkeeltest valdan suhtlustasandil vene ja inglise keelt.

 

Kolleegid iseloomustavad

Magdalena on empaatiline laululind, kellel lisaks heale lauluhäälele on alati ka naeratus suul. Ta on südamlik, teotahteline, hea kokk, Metsamemm ja hooldaja ühes isiksuses. Magdalena toob igasse keerulisse olukorda positiivsust. Ta on seltskonnahing. Tihti ümiseb mingit viisijuppi ja juba kaugelt on kuulda kui ta tulemas on.

 

Tagasiside klientidelt

“Suur, suur tänu tänase koduhoolduse ja Ago pesu eest. Kiidab väga teie personali. Minu lugupidamine ja respekt ESTKEERile. Tänutundega”

Vaata rohkem lehelt Tagasiside.

Magdalena

Estkeeri 5-aastapäeva videotutvustus ja õnnesoov.

error: Content is protected !!