Õnnetus ei hüüa tulles

koduhooldusteenus kukkumisohu

Õnnetus ei hüüa tulles

 

Juba lapseeast on meid hoiatatud, et õnnetus ei hüüa tulles. Elus tuleb ootamatusi ette, eriti neid, mis on tervisega seotud, alustades kergema kukkumise kuni raskekujulise insuldini välja. Hiljaaegu oli meil markantne näide elust enesest, mille sündmused ja tagajärjed andsid tõuke tõsta oma panust Estkeeri hooldusteenuse klientide turvatunde suurendamiseks.

Loo paremaks mõistmiseks valgustame kliendijuhtumi tausta. Meie hooldusteenusel olev eakas klient saab oma igapäevaelu toimingutega üldiselt ise hakkama, kuid vajab teatud toimingute sooritamisel kõrvalabi. Selle abi vajaduse katmiseks on tellitud Estkeeri koduhooldusteenus 1 tund 3 korda päevas 7 päeva nädalas.

Ootamatu terviserike tabas meie klienti, hetkel, mil ta oli üksi ning mille järgselt hakkas kulgema üks korralik sündmustejada. Kukkumisele järgnenud hetkel oli tema uksele koputanud pensioni kojukande teenuse osutaja. Kuna koputusele ust ei avatud ja korteri seest kostus appihüüd, siis kojukandja tegutses operatiivselt helistades kiirabisse. Kuna korteri uks oli lukus ning kiirabi sisse ei pääsenud, kutsuti omakorda päästeamet, kes avas oma jõududega ukse ja pääses korterisse.

Selgus, et proua oli ootamatu nõrkushoo tagajärjel kukkunud ega saanud enam püsti. Telefoni tal käepärast ei olnud, millelt ise oleks saanud abi kutsuda. Sel korral oli tegemist tõesti hea kokkusattumise ja õnneliku õnnetusega. Õigel hetkel oli keegi ukse taga ja proua sai kiiresti abi ning tema enesetunne oli peale esmaabi andmist hea ega vajanud edasist arstiabi. Sama ei saa kahjuks öelda ukse kohta, mille jaoks oli olukord fataalsem-metalluks muutus kangutamise tagajärjel kasutamiskõlbmatuks. Kiirelt tuli leida asendusuks, sest sobiva metallukse tellimine ja tarne küündis mitme nädala pikkuseks.

Vältimaks tulevikus selliseid probleeme otsustasime meie teenusel olevate klientide eluruumi välisuksele või ukse kõrval olevale seinale paigaldada Estkeeri infokleebise. Kleebise paigaldamine toimub ainult kliendi nõusolekul. Kleebise korral on meil olemas kliendi ja tema lähedaste info, varuvõti ning võimalus helistamise korral kiiresti reageerida. Siinkohal tuleb rõhutada, et iga olukord erinev ja terviserikke kahtluse korral tuleb kindlasti esmalt helistada 112. Antud näite puhul aidanuks peale kiirabi ka meile helistamine ära hoida päästeameti ressursi kasutamise ja kliendile väljamineku uue kuluka ukse näol.

Kleebist saavad võtta ennetava meetmena ka need, kes täna veel ei ole meie aktiivsel teenusel, kuid samas on kõrgenenud õnnetuste tekkimise oht. See annab südamerahu kliendile ja lähedastele, et neil on kindel koht, kust saab lisaabi või mure korral saata kedagi kontrollkäigule. Selleks on vaja oma andmed meiega kooskõlastada. Kleebis on nii aktiivsele kui ka mitteaktiivsele kliendile tasuta.  Täpsema info saate meile kirjutades või helistades.

 

Mida saate ise ära teha kui kahtlustate, et Teil või Teie lähedase tervist ohustavad peapööritused, nõrkushood, epilepsia või muud kukkumisohu tekkeriskiga terisehäired:

*Sisustage kodu võimalikult vähese ja stabiilse mööbliga.

*Kohandage kodu võimalikult teravate nurkade vabaks.

*Komistamisohu vältimiseks eemaldage kõik lahtiste otstega vaibad ja kinnitage või eemaldage kõik lahtised juhtmed. Kui kodus on koduloomad, veenduge, et nad põrandal ei maga või liikumisele ette ei jää.

*Libisemisohu vältimiseks käige toas kummise tallaga sokkidega või sussidega, katke põrandad libisemiskindla materjaliga või seinast-seina tugeva vaibaga.

*Hoidke mobiiltelefon alati enda läheduses-taskus või kaelas.

*Korduvate kukkumiste korral tellige häirenupp või -kell.

*Andke naabritele oma lähedase kontaktnumber.

*Abivahendikeskusest saab koju soetada igapäevaelu toetavaid abivahendeid- Vähenda kukkumisohtu: nõuandeid liikumiseks ja kodu kohandamiseks – Abivahendite keskus ITAK

 

Märkame ja hoiame üksteist!

 

Parimate soovidega

Estkeeri meeskonderror: Content is protected !!