Võtmeküsimus on lahendada võtmete küsimus – võtmeseif

Estkeer võtmeseif ja paigaldus

Võtmeküsimus on lahendada võtmete küsimus – võtmeseif

/14. märts 2024/

Koduhoolduse suur ja oluline teema on võtmed ning kuidas hooldaja pääseb inimese koju? Vanasti käis võti mati alla või luud ukse ette, kuid tänasel päeval ei julgeks seda praktiseerida. Pikka aega otsisime ka Estkeeris head lahendust, et tööd optimeerida. Võtmeseif on meie heureka-hetk!

Võtmeküsimus on lahendada võtmete küsimus

Estkeeri koduteenusele saabumisel sõlmime kliendiga lepingu, mille juurde käib võtmete üleandmise akt, kus täpselt kirjas, mis võtmed ja kuna üleandmine toimus. Samasuguse akti koostame siis, kui võtmed tagastame. Varasemalt (mõnede klientide puhul ka praegu) hoiustasime võtmeid lukustatud kapis. Iga hoolduskorra alguses tuli hooldustöötaja, võttis võtme ja tagastas selle, kui hoolduskord lõpetatud. Tuleb tunnistada, et see ei olnud meie töö mõistes kuigi efektiivne lahendus ja tekitas lisakulusid ning stressi. Siin tuli leida lahendus.

Rootsi jälgedes

Hea kolleeg Kaija, kes eelnevalt töötanud kodushooldajana Rootsis, jagas meile sealset kogemust. Rootsis käib koduhooldus ja võtmekapp kokku kui sukk ja saabas. Kui eakas või erivajadusega inimene saabub koduhooldusteenusele, paigaldatakse maja või korteri juurde võtmekapp. Kuna erinevatel aegadel käivad erinevad hooldustöötajad, siis lihtsustab see hooldustöötajate tööd, selle kordineerimist ning vähendab ohtu, et võti võiks kaduma minna. Estkeeri koduhoolduse jaoks oli see igati hea idee, millest kinni hakata.

Hooldustöötajad kiidavad

Võtmeseifid võtsime Estkeeris aktiivsemalt kasutusele tänaseks üle aasta tagasi. Hooldustöötajate sõnul on see nende jaoks nii suur võit. Klientide juures, kellel on võti kohapeal seifis olemas, puudub vajadus eraldi võtme järele minna. See säästab väga palju aega.  Samuti ei pea muretsema, et võti kaotsi läheb või maha ununeb. Seetõttu on hooldustöötajate tööpäevades vähem pinget. Olulise punktina toovad nad välja, et kui nad oma vahetuse lõpetavad, saavad otse koju suunduda. Positiivne tagasiside töötajatelt näitab seda, et see tõesti lihtsustab nende tööd ja aitab vähendada tööstressi ning hoida vaimset tervist.

Suurem kasutegur

Mida tähendab see aga lähedase või kliendi jaoks? Kindlasti suuremat turvatunnet ja lähedasele võimalust seda võtit kasutada. Ja mitte ainult! Oletame, et inimene vajab kiirabi ja helistab kiirabisse, kuid ei ole võimeline ise ust lahti tegema, saab ta anda neile seifi koodi. Abistajad saavad võtme ning ühtlasi ka kiiresti abi anda. Siinkohal on meil hea näide varasemast blogiartiklist, kus kiirabi ei saanud abivajajani ning oli sunnitud kutsuma päästeameti, kes ukse lahti murdsid. Täpsemalt selle loo kohta saate lugeda “Õnnetus ei hüüa tulles”.

Kas võtmeseif on kliendile tasuline?

Ei. Võtmeseifi paigaldus ja kasutamine on Estkeeri kliendile tasuta.

Mis saab võtmeseifist, kui teenus lõpeb?

Kui teenus lõpetatakse, eemaldab Estkeer võtmeseifi ja taastab seina algse välimuse. Kliendi jaoks ei tähenda see lisakulutusi.

Võtmed kindlalt luku taga

Kindlasti võib võtmeseifi kasutamine küsimusi tekitada. Kas see on ikka turvaline? Võti on ju mingi karbiga maja seina küljes. Ometigi kasutatakse seda lahendust laialdaselt väikestes hotellides, autode või korterite rentimiseks jne. Kuna võtmeseif kinnitatakse tugevalt seina külge ja sellel on 4-kohaline numbrikombinatsioon on see turvaline lahendus.  Vajadusel saab koodi muuta ja vahetada. Samuti saab olla asukoha valimisel leidlik. Seif on ilmastikukindel, sobib nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks. Koodmehhanismile käib peale ka täiendav lükand-kate – nii näeb seif ilusam välja ning vesi, lumi vm ei saja koodluku peale. Kuna ta on väike, siis jääb ta ka märkamatuks.

Võtmeseif on Estkeeri hooldustöötaja töövahend, mis ühelt poolt lihtsustab tema tööd, teisalt annab turvatunnet üksinda kodus elavale eakale ja tema lähedastele. 

 

Ave Kütt

Estkeeri turundusjuhterror: Content is protected !!