Valvekaamera teenus Estkeeri koduhoolduses

Valvekaamera teenus Estkeeri koduhoolduses

Valvekaamera teenus Estkeeri koduhoolduses

/28. veebruar 2024/ 

 

Teerajajatena koduhoolduses oleme astunud uue sammu edasi. Estkeeri teenuste valikusse on lisandunud valvekaamera teenus. Mida see endast kujutab ja miks näeme sellel kohta koduhoolduses, sellest artiklis lähemalt räägimegi.

Tänapäeval ümbritsevad kaamerad meid kõikjal – poes, tänavatel, liikluses ja erinevates ametiasutustes. See on saanud ühiskonna üheks normaalsuseks. Üha enam kasutatakse kaameraid ka kodudes. Kaasaegsed valvekaamerad ei ole vaid passiivsed vaatlejad vaid võimaldavad ka reaalajas suhtlust. Inimene saab mugavalt rääkida ja näha oma lähedasi olles samal ajal neist kaugel. See mitte ainult ei vähenda üksindustunnet, vaid võimaldab lähedastel pakkuda emotsionaalset tuge ja abi ka siis, kui nad ei saa füüsiliselt kohal olla.

Millest sündis otsus valvekaamera teenuse vajaduse järele?

Kuue aasta jooksul oleme katsetanud erinevaid tehnoloogilisi abivahendeid. Hea tõdeda, et täna on valik üsna mitmekesine. Valikus on häirenupp, koduandur, kukkumisanduriga matt, pliidivalvur, ukseandur ja teised lahendused. Siinkohal on oluline märkida, et seadme valikul tuleb arvestada eaka soovi, privaatsust, abivajadust ja tehnoloogilise abivahendi sobivust. On diagnoose või situatsioone, mille puhul üks või teine abivahend ei anna kiiret ülevaadet, mistõttu võib inimene jääda pikemalt abitusse või eluohtlikku seisu.

Valvekaamera teenuse vajalikkusele andis suure tõuke ka 2023 aasta. Võib öelda, et möödunud aasta oli hoolekandes üks viimase aja rängimaid. Meediakajastused erinevatest juhtumitest kurvastasid paljusid ja külvasid hirmu. Suisa nii tugevalt, et ühiskonnas tekkis arutelu hoolekandeasutustes kaamerate kasutamise vajalikkusest. Kas ja kuna sinna jõutakse, seda ei oska öelda, kuid leiame, et see on vajalik, et hoida oma asutus turvalisena, kliendid ja töötajad hoitud.  

Mida kujutab endast Estkeeri valvekaamera teenus?

Üks suuremaid hirme üksi kodus elaval eakal on see, et kas abivajaduse või õnnetuse korral saab ta endale abi kutsuda. Sama mure vaevab ka lähedasi eriti siis, kui nad ei saa oma ema või isaga telefoni teel ühendust. Valvekaamera teenus loob suurema turvatunde nii eakale kui ka tema lähedastele. Estkeeri teenuse eesmärk ei ole jälgida hooldustöötajat vaid võimaldada lähedasel saada infot kodus elava vanuri kohta ajal, kui ta on üksi. Kaamera abil saab luua kontakti ja visuaalse ülevaate juhtunust või abivajadusest, mis annab omakorda võimaluse teadlikumalt tegutseda ning abi kutsuda. 

Estkeeri valvekaamera teenuse puhul on mitmeid lahendusi. Pakume seadme renti, seadistamist ja nõustamist, vajadusel kaugvaatlust ja kohest reageerimist. Valikus on erinevad kaamerad, mida võimalik paigaldada nii sise-kui välitingimustesse. Kaameraid on võimalik juhtida ja jälgida läbi nutitelefoni. Valvekaamera tööle saamiseks läheb vaja ainult WiFi ühendust, 220v pistikut ja nutitelefoni. Rakendus on tasuta ning sinna on võimalik lisada mitu kaamerat. 

Privaatsus on oluline!

Kuigi valvekaamerad võivad olla suureks abiks, on oluline arvestada privaatsuse säilitamisega. Enne kaamera paigaldamist tuleks alati rääkida eakaga ja arvestada tema nõusoleku ja soovidega. Oluline on selgitada, milleks seda vaja, kuna ja kes kaamerapilti vaatab. Kui jälgimine antakse üle Estkeeri keskusele, aktiveerub see ainult siis, kui selles on eelnevalt kokku lepitud. Antud juhul teavitatakse alati ka eakat, mis hetkel on jälgimine aktiveeritud. See tagab, et eakas on teadlik jälgimisest ning tunneb end turvaliselt.

Estkeeri koduteenuse raames on hooldatava kodu ühtlasi ka hooldustöötaja töökeskkond, seega teavitame ka töötajat kaamerate kasutamisest. Jälgimisseadmete kasutamisest tuleb teada anda ka juhul, kui need on Estkeeri valveteenuse väliselt kliendi koju paigaldatud. Hea vastastikuse koostöö alus on üksteise mõistmine, lugupidamine ja austus. 

Kas Estkeer hakkab jälgima igat liigutust?

Ei. Oma teenuse raames oleme paika pannud jälgimise osas kindlad raamid. Esimene ja eelistatuim valik on, et teavitusi saavad ja jälgimist teostavad eaka lähedased. Järgmise valikuna, kui eaka lähedane soovib, teostab kaugvaatlust Estkeeri keskus. Vaatluse teostajaks on määratud kindel töötaja, kes abivajaduse tekkimise korral tegutseb olukorrale vastavalt. Kõik omavahelised kokkulepped ja tingimused kinnitame kirjalikus lepingus.

Kohene ülevaade ja kiire tegutsemine!

Valvekaamerad on suureks abiks ohuolukordades. Kui eakas kukub või tekib muu terviserike, saavad lähedased kiiresti reageerida. Estkeeri kogemusest saame tuua mõned näited.

Kukkumine kodus

Estkeeri koduteenusel oli proua, kes vajas abi hommikustel toimingutel. Tema poeg elas Hollandis ja nad olid telefoni teel igapäevases suhtluses. Pojal oli paigaldatud ema koju ka valvekaamera. Kaamerapilti kasutas ta vaid siis, kui äppi tuli teatud teavitus. Ühel päeval ei vastanud aga ema telefonile. Poeg võttis ette kaamerapildi ja avastas, et ema oli põrandal pikali. Kuna ta nägi, et ema liigutas, siis proovis ta kaamera kaudu kontakti saada, et uurida kas on vaja kutsuda kiirabi. Ema vastas, et kiirabi ei ole vaja, aga ta ei saa kuidagi püsti. Poeg helistas meile ja kiirelt saime olukorra ära lahendada. Vaatasime üle ka kliendi tervisenäitajad ning kindluse mõttes võtsime ühendust perearstiga.

Dementsusega isa juhendamine

Teise loo puhul oli murekohaks, et dementsuse diagnoosiga isa võib tahta üksi välja minna ega oska pärast tagasi koju tulla. Poja soov oli, et asetasksime kaamera isa korteri esikusse välisukse juurde ning äpp annaks teavituse, kui ukse juures on liikumist. Ühel korral oligi juhus, kui eakas isa soovis õhtul välja minna. Pojale tuli teavitus, et välisukse juures on liikumine. Poeg võttis telefonist kaameravaate lahti ja nägi, et isa toimetab esikus ja hakkab välja sättima. Kuna dementsuse diagnoosiga isa käis väljas ainult kas tema või Estkeeri hooldajaga, siis tuli kiiresti tegutseda. Siinkohal tuli kasuks see, et läbi kaamera oli pojal võimalus isaga koheselt rääkida ja teda ümber veenda, mis ka õnnestus. Siinkohal ongi hea kasutada kõige esimese lahendusena kohest vestlust ja olukorda hinnates vastavalt tegutseda. Hoolikalt ja rahulikult suhtlemine on dementsusega inimestega eriti oluline, et vältida ärevust või segadust. Soovitame meenutada talle tuttavaid ja turvalisi kohti tema kodus ja seda, et ta käib jalutamas alati kellegagi koos. Kui on näha, et veenmine ei anna tulemusi, on võimalik saata kohale abiväge. Estkeeril on võimalik reageerida väljakutse raames Tallinnas ja Tartus umbes 30-45 minuti jooksul olenevalt ajast ja vahemaast.

Ravimite meeldetuletus

Kolmandal juhul rääkis meile üks hooldusteenuse soovija, et tema kasutab kaamerat juba aasta, et tuletada oma vanematele rohuvõtmist meelde. Ta rääkis, et kui varasemalt küsis ta rohtude võtmist telefoni teel, millele sai alati kinnituse, et rohud on võetud. Kuid nädalavahetusel külla minnes nägi, et terve nädala ravimid olid siiski võtmata. Nii otsustas võtta kasutusele nutikama lahenduse ja saada koheselt ka kinnituse.

 

Tehnoloogia, inimlikkus ja kiire tegutsemine käivad käsikäes, et pakkuda turvatunnet ja abi kodus elavatele eakatele. Estkeeris usume, et privaatsuse tagamine on võtmetähtsusega, et tehnoloogia toetaks eakate iseseisvust ilma, et see piiraks nende vabadust ja mugavustunnet oma kodus. Tehnoloogia toetab inimlikku sidet, luues seeläbi tasakaalu privaatsuse ja hoolivuse vahel.

 

Ave Kütt

Estkeeri turundusjuht

 error: Content is protected !!