Määratlemata

Kui teie lähedane ei saa ühel hetkel enam eluga ise hakkama, siis tuleb otsustada, kas jääda ise koju, panna ta hooldekodusse või kasutada koduhooldusteenust. Estkeer pakub omastele hoolekande terviklahendust. Estkeer on 2018. aastal loodud eraettevõte, mis on eelkõige keskendunud hoolduse korraldamisele ja vajalike teenuste osutamisele. „Hoolduskoormus...

  Tartu- ja Viljandimaa ühingud on huvitatud oma liikmetele ja nende lähedastele tutvustama Estkeer OÜ teenuseid. Hetkel on broneeritud järgmised infotunnid: 13.03.2018 kell 17:30 Viljandi Puuetega Inimeste Nõukogu Posti 20, Viljandi. 28.03.2018 kell 17:30 ESTKEER OÜ INFOPÄEV KÕIGILE HUVILISTELE! A. Maramaa pst 5, Viljandi. Infopäeval osalejatele tasuta kohvi ja kook. 07.05.2018 kell 13:00...

Kohaliku omavalitsuse projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise" raames pakub Estkeer OÜ kodude kohandamist Tartu- ja Viljandimaal. Estkeer OÜ saab olla Teie abikäsi terve protsessi vältel. Hindame tasuta kodukohanduse vajaduse ja mahu ning aitame asjaajamisel. Teostame kohandustöö algusest lõpuni. Tartus on taotlusvoor avatud kuni 01.05.2019-ni. Tertu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul...

  Meil on hea meel kuulutada välja Estkeer OÜ Tarbijamängu, mille raames on ühel õnnelikul võitjal võimalik võita meie häirekella teenuse kasutusõiguse perioodil 18.03-16.04.2019.   Loosimises osalemiseks minge meie Facebooki lehele: Estkeer OÜ   Tarbijamängu tingimustega saate tutvuda: Estkeer OÜ Tarbijamängu reeglid 2019       Head loosiõnne!...

Omastehooldus on Eestis üks suurimaid valupunkte. Probleemi olemust arutatakse erinevates ringkondades üha enam ja jõulisemalt. Mida teha ja millise tee peaks inimene valima - kas olla ise omastehooldaja, võtta koduhooldusteenus või suunata lähedane hooldekodusse? Kindlasti on see erinevate inimeste tahtmiste, võimaluste ja soovide rägastik, millest...

  Estkeeri meeskonnal on rõõm teatada, et osaleme 30.11.2018  kell 09:00-15:00  Elva Kultuurikeskuses toimuval eakatele ja nende lähedastele suunatud infomessil. Eakatele ja nende lähedastele mõeldud tervise- ja ohutuspäev on järjekorras juba kaheksas ja sel korral korraldatakse see Elva vallas. Ettekanded ja loengud puudutavad nii tervise, ohutuse ja turvalisuse kui...

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega plaanitakse muuta abivahendite piirhindasid ja täiendada nende abivahendite loetelu, mille jaoks ei ole edaspidi vaja kordustõendit esitada. Muu hulgas saavad inimese vajadust teatud abivahendite järele hakata hindama ka perearstid ja õed. „Abivahendid peavad olema võimalikult lihtsasti ja kiiresti kättesaadavad kõigile...

Kutsume sotsiaalteenuse osutajaid ja KOV esindajaid osalema sotsiaalteenuste kvaliteedi seminarile, mis toimub 26. november Tallinnas Ministeeriumide ühishoones, Tamme saalis. 1. jaanuarist 2018 jõustunud sotsiaalhoolekande seaduses § 3 lõikes 2 on sätestatud kvaliteedipõhimõtted, millest sotsiaalteenuse osutaja oma teenuseid osutades peab lähtuma. Kvaliteedipõhimõtted üksi ei anna arusaama, mida see...

Elektrilise ratastooli või kaasaskantava kaldtee taotlemiseks mine eriarsti, füsioterapeudi või tegevusterapeudi juurde, kes tuvastab abivahendi vajaduse ja väljastab tõendi. Kaldteede vajaduse võib tuvastada ka perearst. Kui nende abivahendite vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis, siis eraldi tõendit vaja ei ole. Peale abivahendi tõendi saamist pöördu abivahenditega tegelevasse ettevõttesse,...