Treening eakatele ja nutikas jõusaal Dorpat Tervises

Treening eakatele ja nutikas jõusaal Dorpat Tervises

Treening eakatele ja nutikas jõusaal Dorpat Tervises

/10. august 2023/

Dorpat Tervises on aastaid korraldatud tasuta treeningud Tartu eakatele, mis alustavad taas augustis. Lisaks on seal üks eriline jõusaal, millest lähemalt Remi ja tema isa vaatest juttu teeme.

Treeningud eakatele on koostöös Tartu linnaga. Kukkumisennetus programmi raames oodatakse registreeruma eakaid vanuses 60+. Esimesed treeningud alustavad juba alates 21. augustist, seega tasub ennast juba aegsasti kirja panna. 

Registreerumine toimub telefonil 510 9944 ja 7337 196 või e-kirja teel aadressil bron@dorpattervis.ee. Märksõnaks registreerumisel on “Eakate rühmatund”. Programmist ei saa osa võtta need, kes 2022. aastal programmi juba läbisid. Esmajärjekorras registreeritakse need, kes ei ole varem programmis osalenud. 

Saatjaga trenni

Oma töös oleme Dorpat Tervisega hästi tuttavad. Meie koduhoolduse eakad kliendid on eelnevatel aastatel treeningutest osa võtnud, mille raames on vajanud transporti ja saatjat. Tihtilugu vajavad nad abi ka majas sees, näiteks riiete vahetamisel. On ette tulnud, et soovitakse kindluse mõttes meie hooldustöötaja kohalolu ka terve treeningu vältel.

Jõusaal erivajadustega inimestele

Dorpat Tervises on treeningsaal, kus HUR nutikad jõumasinad võimaldavad liikumisraskustega inimestel sobivaid ja jõukohaseid harjutusi teha. Seal käime oma pikaaegse kliendi Remiga. Liikumiseks ratastooli kasutav teismeeas Remi tellib Estkeeri saatjaga transporti igapäevaselt juba aastaid. Lisaks koolile ja jõusaalile käib ta ka kõnnirobotis, seega erinevate asutuste vahel liikumist on palju.

Remi on jõusaaliga tuttav HNRK’ s rehabilitatsiooniteenusel käies. Tartus leidis sobiva jõusaali tänu klassivenna soovitusele. Kuna klassivend Alex käis Dorpat Tervise treeningsaalis, siis tegi Remi isale ettepaneku, et ka tema võiks seal käima hakata. Miski pole parem, kui noore enda motivatsioon ning talvel lepiti kokku, et Remi hakkab seal käima 3 x nädalas ning on ühildatud koolist tulemisega. Kohalik omavalitsus võimaldab Remile Estkeeri saatjaga transporti, kes vajadusel toetab ja abistab ka treeningutel ning peale treeningut viib koju.

Isa on rahul

 Remi isa sõnul on poiss masinatega väga rahul, “Ta on neid varasemalt Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses kasutanud. Siin, Dorpat Tervises, näitas treener alguses ette, kuidas masinaid kasutada. Need seadmed võimaldavad treeninguid salvestada, seega masin teab, mida tegema peab. Loomulikult masinale saamisel ja tagasi ratastooli siirdumisel vajab ta abi ja selleks ongi tal Estkeeri isiklik abistaja kaasas.

Isa sõnul ei kujutaks ta ette kui peaks ise seda töö ajast tegema. “Siinkohal teevadki paljud oma valikud – kas pühenduvad täielikult erivajadusega lapsele jättes oma vajadused ja tegemised tahaplaanile või valivad lahenduse ka enda elu silmas pidades. Lapse või noore seisukohast vaadatuna ei saa teda elu lõpuni vati sees hoida.  Ka temal on vaja iseseisvuda, teistega suhelda, õppida päevi ja tegevusi organiseerima ja kõike muud mida ootame või nõuame ilma erivajadusteta lastelt”, leiab ta.

Isa toob välja, et Estkeeriga koostöö on edasi arenenud ja täna käib hooldaja või tugiisik lapsega ka arsti juures ja vajadusel uuringutel. Oluline on teada, et laps ise korraldab ka oma liikumisi – näiteks tellib teenuse, et minna sõbrale külla või kaubanduskeskusesse.  “Isana on mul hea meel näha, et lapse enesekindlus on tõusnud ja ta tunneb ennast ühiskonna liikmena. Suurenenud on tema enda motivatsioon ning soovib innustada teisi samas olukorras olevaid peresid ja lapsi teenustele, mis annavad vabaduse ja turvatunde. Just turvalisuse pärast jäävad paljudel inimestel väljaspool kodu liikumata”, nendib ta. Tänasel päeval on isa oma elukorraldusega rahul, sest saab keskenduda tööle ja ka tarbetuid pingeid on vähem.

 

Meil kõigil on oluline mõelda, et liikumine ja lihaste treenimine ei ole ainult kukkumise vaid ka hooldusvajaduse ennetamiseks. 

 

Ave Kütt

Estkeer OÜ turundusjuhterror: Content is protected !!