Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti infopäev

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti infopäev

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti infopäev

/10. november 2022/

Olles tartlased, kuid saagem ka tallinlasteks! Nii võiks kõlada meie uus hüüdlause. Tegevuse laienemisega pealinna oleme järk-järgult end Tallinna sotsiaalvaldkonnaga kurssi viinud. Siiski seisame veel jäämäe jalamil. Seega avardab iga infopäev teadmisi, mida teistelegi jagada. Nii väisasingi 9. novembril Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimunud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti infopäeva.

Alustan sel korral päeva lõpust, et rääkida teemast, mis minu, kui tartlase jaoks täiesti uus!

Suurt huvi tekitas Tallinna ligipääsetavuse infosüsteem. See sisaldab vajalikku infot puuetega inimestele ühiskondlike objektide külastamisel. Ja mitte ainult! Ülevaate saavad ka pered, kes liiguvad lapsevankriga. Näiteks, kas neil on võimalik teatud muuseumisse lapsevankriga sisse pääseda. Lisaks on suureks abiks neile, kes korraldavad puuetega inimestele ekskursioone. Infosüsteemi saab hõlpsasti kasutada. Sinised märgid tähendavad täielikku ligipääsu ja punased ligipääsu puudumist. Objekti täpsemas kirjelduses võib leida pilte ja videosid. Millised on parkimisvõimalused, fuajee, tualeti kasutamine jpm. Võib olla annab see paljudele kohtadele tõuke oma ligipääsetavuse parandamiseks. Hea teada, et infosüsteem on tehtud üleriigilise valmidusega. Loodame, et see peagi ka üleriigiliseks saab.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti loodud ligipääsetavuse infosüsteem osales riigi digiteenuste konkursil „Su/g 2022”, milles pääses ka finaali. Mihkel Tõkke sõnul on see Eestis ainulaadne ja areneb iga päevaga. Selle arengusse saab igaüks panustada. Oma tähelepanekutest saab teada anda: lips@tallinnlv.ee , Mihkel Tõkke mihkel.tokke@tallinnlv.ee või Jako Stein jako.stein@tallinnlv.ee

 

Tallinna sotsiaalteenused

Käsitletud sotsiaalteenustest toon välja olulisemad punktid, lisaks vajalikud kontaktid, kelle poole pöörduda.

Isiklik abistaja ja tugiisik
  • Isiklik abistaja hõlmab füüsilist abistamist-liikumisel, söömisel, abivahendi kasutamisel, riietamisel, hügieenitoimingutel jne. Abistatav osaleb ise aktiivselt tegevuses ja suunab abistajat. Abistaja ise ei nõusta.
  • Tugiisik on ainult juhendaja, motiveerija ja toetaja-tema ühtegi toimingut inimese eest ära ei tee. Toetab uute oskuste õppimist ja arendamist, olgu see näiteks tervislik toitumine või kodu koristamine.

Mõlema teenuse puhul peab inimene endale ise sobiva isikliku abistaja või tugiisiku leidma. Teenused on ilma piirmäärata olles vastavuses LOV hindamisega. Inimene mõlemat teenust korraga ei saa.

  • Isikliku abistaja teenust osutab nägemispuudega inimestele MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühing. Koordinaator Ulrika Tint, tel 6748945, 55570848, e-post ulrika@ppy.ee
  • Isikliku abistaja teenust osutab liikumispuudega inimestele MTÜ Eesti Iseseisva Elu Keskus. Koordinaator Kristo-Adam Priks, tel 5010905, e-post eiek@hot.ee
  • Tugiisikuteenust osutab MTÜ Masaan. Koordinaator Piret Pent-Miiling, tel 58063742, info@masaan.ee

 

Sotsiaaltransport

Juhutellimus tuleb esitada vähemalt 5 tööpäeva enne soovitud sõitu. Tellimuse esitamisel märkida ära kuupäev, kellaaeg, lähte- ja sihtkoht, sõidu eesmärk ning saatja kaasamise vajadus. Viimane just seetõttu, et juhu- ja liinisõidud ei sisalda abistamise toiminguid.

Taksoveoteenust kasutab inimene isiklikeks sõitudeks linnas või linna piirist kuni 30 km kaugusele ja tagasi. Juhendamist vajav inimene kasutab taksoteenust koos saatjaga.

  • Juhu- ja liiniveoteenust osutab AS Tallinna Linnatransport. Erivedude osakond tel 5651133 (8:00-16:30), e-post eriveod@tlt.ee
  • Taksoveoteenust osutab Forus Takso Eesti AS. Tellimine tel 6120030, SMS tel 53002728, e-post info@forustakso.ee

Ooteaeg max. 30 min. Ratastoolitakso tellimusi vormistatakse kellaajaliselt vabade aegade olemasolul. Soovitus tellida võimalusel kohandatud takso vähemalt 12 tundi ette.

Viipekeele tõlketeenus

Tõlketeenust osutatakse nii vahetult kui ka telefoni teel. Teenuse maht on 2 tundi kuus, alaealiste laste vanematele täiendavalt 1 tund lisaks ehk 3 tundi kuus. Viipekeeleteenust saab kasutada nii eesti kui ka vene keeles näiteks perekondlikel üritustel, arsti juures, kultuuriüritustel, ametkondades, koolitustel jm.

  • Viipekeele tõlketeenust osutab MTÜ Eesti Kurtide Liit. Koordinaator Külli Terras-Masing, tel 5575982, e-post kylli.terras@ead.ee (s.h. viipekeelne sotsiaalnõustamine)

 

Kuuldematerjalide koostamine nägemispuudega inimestele, kogemusnõustamine ja psühhosotsiaalne grupitöö nägemispuudega inimestele:
  • MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühing. Koordinaator Janne Jerva, tel 6748945, 5575310, e-post ppy@ppy.ee

 

Psühhosotsiaalne nõustamine pimekurtidele, nägemis- ja nägemisliitpuudega lastele ning täiskasvanutele.

Eesmärk osutada abi võimalikult ruttu, lapse arengu alguses (0-3 eluaastat), et toetada arengut ja oskusi tema puudest lähtuvalt. Pereliikmete ja teiste lähikondlaste (õpetajad, abistajad, sotsiaaltöötajad jt.) nõustamine.

  • Teenust osutab MTÜ Eesti Pimekurtide Tugiliit. Koordinaator Raissa Keskküla, tel 5279131, e-post info@pimekurdid.ee

 

Juhtkoera pidamise toetus

Toetus on nägemispuudega inimese juhtkoera pidamise toetamiseks. Toetuse suurus on 165 eurot kvartalis. Toetuse eelduseks on see, et juhtkoer omab vastavat tunnistust. Vähemalt 1 kord aastas tuleb koeraga käia veterinaari juures kontrollis, kas juhtkoerale omased võimed on säilinud.

Kodukohandus

Kodukohandust teostatakse kuni 1600 euro eest. Taotleda saab iga 3 aasta järel.

 

Teenuste saamiseks pöörduge oma linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole.

Estkeeri koduhoolduse, toetavad ja lisateenused leiate SIIT.

 

Mida rohkem pakkuda inimesele infot erinevate võimaluste kohta, seda enam tunneb inimene tuge. Seetõttu harime Estkeeris ennast pidevalt, et saaksime jagada vajadusel infot ja kontakte.

 

Ave Kütt

Estkeer OÜ

turundusjuhterror: Content is protected !!