Tartu Herbert Masingu koolis avati interaktsioonikeskus

Tartu Herbert Masingu koolis avati interaktsioonikeskus

/07. oktoober 2022/  

Äsja möödunud õpetajate päev kandis endas  Tartu Herbert Masingu kooli jaoks veel ühte olulist sündmust – koolis avati uus interaktisoonikeskus. Keskus aitab luua erinevaid lähenemisviise autistliku lapsega suhtlemisel. Väisasime keskuse avamist oma uue TerviseTasku saatega, mille videoreportaaži saab peagi näha Estkeeri YouTube kanalil. Uurisime kooli direktori kohusetäitjalt Siim Värvilt miks ja kelle kaasabil keskus loodi ning idee eestvedajalt Liis Rummilt keskuse toimimisest lähemalt.

Kasvav vajadus

Kuna just viimastel aastatel on suurenenud eelkooliealiste autistlike laste arv, kelle kõne on kas osaliselt või peaaegu täielikult puudulik ja oma vajaduste väljendamiseks kasutavad nad kas hammustamist, löömist või muid alternatiive, siis oli vaja luua just neile sobivad võimalused suhtlemise ja õppimise soodustamiseks. “Siin me näeme, et arenguruumi veel on ning aja jooksul loome järjest juurde uusi võimalusi. Areng peab olema pidev ja koos lastega!” tõdes Siim Värv. Kooli arengusse panustab kogu koolipere mõeldes välja pidevalt uusi lahendusi. Kuid mitte ainult, antud keskuse loomist toetas TÜK Lastefond, Tartu linn ja erinevad spetsialistid.

Eesti keele esimene tööraamat autistlikele lastele

Sel sügisel andis Tartu Herbert Masingu kool välja esimese eesti keele tööraamatu autistlikele lastele.  Teadaolevalt on selline tööraamat Eestis esimene. “Eriliseks teeb raamatu veel see, et tööjuhendite visualiseerimiseks on kasutatud PCS pilte,” sõnas raamatu üks loojatest, kooli logopeed Liis Rumm. Tööraamatu kaasautor on kooli metoodik Ana Kontor.

Abivahendeid on veelgi

Suhtlemise arendamiseks on kasutusel ka kommunikaator, mis kõrgtehnoloogilise lahendusena annab abivajajale hääle. “Kui laps vajutab sõnale “mina”, siis tegusõnad tulevad juba õiges pöördes ja näiteks lause algust valides moodustuvad käände lõpud juba lapse eest,” tõi näitena Liis Rumm. Laste sõnavara kogumiseks ja talletamiseks on igaühel oma mapp, milles kajastuvad lapsele tuttavad sõnad. Sõnad on süsteemselt rühmitatud, mis teeb nende leidmise lihtsamaks. Näiteks tegusõnad on oma jaotises ja meelistegevused teises jaotises. Mapp on lapsega suhtlemisel väga oluline, sest see talletab temaga seonduva info ja sõnavara.

Liikuv õpituba

Uusi leiutisi õppimise soodustamiseks on Tartu Herbert Masingu koolis veelgi. Kõige uusim leiutis on portatiivne õpituba. Õpituba koosneb kolmest seinast, mida on võimalik kompaktselt kokku panna ja ratastel liigutada. Seinte seest tulevad välja riiulid õpilasele tööks vajalike asjade jaoks, eraldi läheb sisse laud ja tool. Tegemist on TEACCH metoodikal põhineva ideega, mis aitab eemaldada õpilast häiriva tausta ja võimaldab keskenduda konkreetsele tegevusele. Õpituba idee valmis meeskonna ühistulemusena, mille kooli tehnoloogiaõpetaja Heikki Põldma ilusaks ja toimivaks asjaks vormistas.

Tartu Herbert Masingu kool areneb pidevalt koos lastega ja laste jaoks. Estkeer on Tartu Herbert Masingu kooliga olnud seotud meie enda sünnist saati osutades abistajaga transporditeenust lastele, kelle vanematel ei ole võimalik tööpäeva keskel järgi tulla. Toetame kooli tegemisi ja aitame kajastada sealseid sündmusi ja uudiseid, nagu praegu värskelt avatud interaktsioonikeskus.

Soovime kooliperele lennukaid ideid ja nende teostamist!

Saate ilmumise kohta saab teada Estkeeri Facebooki ja Instagrami lehtedelt või jälgides Estkeeri YouTube kanalit.

 

Ave Kütt

turundusjuht

Estkeer OÜerror: Content is protected !!