Estkeeri külalistund Nõo Põhikoolis

Estkeeri külalistund Nõo Põhikoolis

Estkeeri külalistund Nõo Põhikoolis

/24. november 2022/

 

Täna toimus Estkeeri külalistund Nõo Põhikoolis. Tutvustasime 7. klassile kodushooldaja ametit. Rääkisime kellele ja milleks seda vaja, kuidas kasutada abivahendeid ja kuidas hoida oma tervist.

Tulevikutegija

Estkeer on võtnud südameasjaks tutvustada hooldustöötaja ametit ja teha sellealast teavitustööd. Selleks andsime endast teada Tuleviku Tegijad platvormile. Platvormi eesmärk on kokku viia töö- ja haridusmaailm, kas külalis- ja veebitundides või töövarjupäeval. Estkeeri külalistund sellisel kujul oli meie jaoks esmakordne. Väga põnev väljakutse, mis kindlasti ei jää viimaseks. Kodushooldaja amet on tulevikutegija, mis vajab maine ja teadlikkuse tõstmise osas tublisti tööd.

Kes on kodushooldaja?

Uurisime lastelt, kas nad teavad, kes on kodushooldaja või mida tähendab hooldamine. Üks poiss tõstis käe ja ütles, et tema ema hooldab kodus vanaema. Seega teadis mida see endast kujutab. Kõige paremini saab teemaga seostada läbi eluliste näidete. “Kui laps on haige, aitab teda tavaliselt vanem või vanavanem. Ja tänu nende abile ei ole haige olemine üldse nii raske. Nii ka haiglas. Patsiendi jaoks teeb hooldaja haiglas oleku aja võimalikult talutavaks ja tänu temale saab haige keskenduda tervenemisele. Kodushooldaja teeb sama ja rohkemgi veel, aga inimese enda kodus. See on väga oluline nende jaoks, kes on haiged, aga kellel pole kodus kedagi, kes saaks neid aidata. Enamasti on need eakad inimesed. Vananedes kimbutavad meid erinevad haigused, mis kahjuks enam ära ei lähegi.“ juhatas meie hoolduskoordinaator Laura õpilased tunni teemasse.

Huvitavad abivahendid

Näitasime ratastooli ja lapsed said proovida ratastooliga sõitmist ja kaugemate asjade kättesaamist. Katsetada said ka ratastooli osadeks võtmist ja kokkupanekut. Kaasas olid erinevad hoolduseks vajalikud vahendid – pesukindad, vaht, peapesuvann jpm. Kõik said tutvuda SleepAngel‘ i patjade ja meditsiinitoodetega, mis on kasutusel paljudes haiglates, hooldekodudes ja ka hotellides. Tutvustasime tehnoloogilisi vahendeid, näiteks häirenupp, -kell ja koduandur.

Lapsed on meie tulevik, seda kindlasti igas mõttes! Tänases külalistunnis nägime, et lapsed on julged, nad julgevad küsida ja vastata, tahavad uusi asju proovida. Kõik ametid on vajalikud ning kõigile on oma tegija. Kui sa teed tööd, mida armastad, siis oled ise õnnelik ning teed ka teised õnnelikuks!

Vaata meie tegemisi ka YouTube’s

 

Ave Kütt

turundusjuht

Estkeer OÜerror: Content is protected !!