Koduhooldus ja koduõed alustasid koostööd

Koduhooldus ja koduõed alustasid koostööd

Koduhooldus ja koduõed alustasid koostööd

/07. september 2022/

 

Estkeeri koduhooldus ja Tartu Ülikooli Kliinikumi koduõed alustasid koostööd, et võimaldada patsientidele efektiivsemat teenust ning tõsta inimeste teadlikkust koduse terviseabi võimalustest.

Möödunud kuul kohtusid Estkeeri ja TÜK Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku ambulatoorse õendusabi osakonna esindajad ühise laua taga, kus arutati süsteemi kitsaskohti ja otsiti lahendusi. TÜK ambulatoorse õendusabi osakonnajuhataja Stella Kalvik nentis, et infolevik tasuta koduõendusteenuse võimalustest on tänaseni olnud tagasihoidlik. Infot jagavad perearstid ja kliinikum, kuid see pole olnud piisav ega jõua kõigi abivajajateni.

Koostöömõte tekkis tänu töötajate koostööle

Koduhooldus ja koduõed alustasid koostööd tegelikkuses juba varem. Koduõdedega on Estkeeril olnud mitmeid ühiseid kliente, kelle juures hooldaja ning koduõde isekeskis koostööd teinud. Ühelt poolt oli hooldaja abiks kliendi puhtuse tagamises, asendi muutmisel, tõstmisel jm, teiselt poolt andis koduõde hooldajale omapoolseid soovitusi ja tähelepanekuid. Need eelnevad kokkupuuted lõid hea eelduse lükata koostööle suurem hoog sisse.

Info liikuma!

Kõige suurem kitsaskoht on info liikumine ja koostöö perearstidega. Siinkohal ei saa üldistada, kuid tuleb tunnistada, et vahel on väga keeruline teatud perearstide või pereõdedega kontakti saavutada. Leidsime, et omavaheline koostöö aitab kitsaskohti leevendada, puhtalt juba info liikumise soodustamiseks patsient-koduhooldus-perearst-koduõde.

Leppisime kokku, et ühiste klientide puhul kooskõlastame hooldaja ja koduõe külastusajad vajadusel samale ajale, mis suurendab mõlema töö efektiivsust ja annab osapooltele vajalikku tuge. Näiteks, kui koduõde läheb teostama haavahooldust, aga patsient vajab samal ajal hügieenitoiminguid, siis puhtam tulemus saavutatakse, kui hooldaja sooritab hügieenitoimingud ning selle järgselt saab õde teostada haavahoolduse.

Oluline on hoida positiivset meelt, jagada üksteisele infot, soovitusi ja nõu. Koduõed on juba usinasti kasutanud Estkeeri hoolduspäevikut omapoolse info lisamiseks. Hoolduspäevik on Estkeeri iga kliendi juures, kuhu lisatakse hoolduskorra info, tähelepanekud ja soovitused järgmiseks hoolduskorraks, mis on infoks ka kliendi lähedasele. Samuti on kliendi juures Estkeeri infoleht kontaktandmetega, juhul kui kliendi juures käivad teiste asutuste koduõed, füsioterapeudid, massöörid jt spetsialistid, siis probleemide ja küsimuste korral saavad nad meiega ühendust võtta.

Ühiselt leidsime, et koostöö vähendab erinevate osapoolte ressursside tarbetut kasutamist. Hea mõttena käis Stella Kalvik välja idee, kuidas vähendada pereastide töökoormust. Nimelt on koduõendusteenuse jaoks vaja perearsti või -õe hinnangut, siinkohal saab kodushooldaja, kes kliendiga tegeleb, anda omapoolse esmase hinnangu perearstile koduõeteenuse vajaduse kohta, mis kiirendaks protsessi ja abi kättesaadavust. Tegemist on mõttega, millel on meie silmis jumet ja tahaks loota, et ka tulevikku.

Koduõeteenus Estkeeris

Estkeeris täidab koduõde suuremas jaos toetavat rolli. Juhul kui meie kliendil on tekkinud terviseprobleem, saab kodushooldaja küsida nõu ja leida olukorrale kiire lahendus. Just hooldusteenuse seisukohast võimaldame uutele hooldusteenuse klientidele tasuta esmast koduõe tervisekontrolli, millest saab lugeda meie blogiartiklis “Uudne lähenemine koduse hooldusteenuse osutamisel”  Teistel juhtudel on Estkeeri koduõeteenus tasuline ja seda on kliendid kasutanud eelkõige ootamatute ja kiireloomuliste õendusvaldkonda kuuluvate terviseprobleemide lahendamiseks.

Tasuta koduõendusteenus Tartu linnas

TÜK koduõendusteenus on patsientidele tasuta ja seda saavad Tartu linnas kõik ravikindlustusega Tartu linna sissekirjutusega inimesed. Selleks tuleb esmalt pöörduda oma pere- või erialaarsti poole saatekirja saamiseks. Perearst või pereõde teeb enne saatekirja väljastamist koduvisiidi, mille raames hindab patsiendi seisundit, koostab raviplaani ja suunised koduõele järgimiseks.

Eesti tervishoiusüsteem vajab uut ja patsiendikeskset lähenemist alustades info ning abi kättesaadavusest kuni erinevate struktuuride koostööni välja. Tervishoius ei saa olla konkurente, siin saavad olla ainult liitlased!

 

Ave Kütt

turundusjuht

Estkeer OÜerror: Content is protected !!