Vägivald eaka kodus

Vägivald eaka kodus Estkeer koduhooldus

Vägivald eaka kodus

/15. juuni 2023/

 

Täna on õige aeg rääkida teemal vägivald eaka kodus. 15 juuni on ülemaailme eakatevastase vägivalla teadvustamise päev. Oma töö raames oleme kokku puutunud erinevate inimeste ja kodudega. Ka sellistega, kus mõnigi asi pole päris nii kui algselt paistab.

Vägivald on valus ja kaval

Meie kogemus näitab, et pigem leiab see aset abikaasade vahel, kellest ühel on dementsussündroom. Samuti on paari juhtumi korral esinenud vägivalda ema ja tütre vahel – seal siis rohkem emotsionaalset vägivalda. Nende aastate jooksul on esinenud erinevaid vägivalla liike neist levinumad on:

  • füüsiline – juustest sakutamine, löömine,
  • emotsionaalne – ähvardamine, karjumine,
  • majanduslik – eakalt on võetud ära kogu raha ja pangakaardid.

Kasutatakse kavalust ja šantaaži, et teist inimest allutada ja oma tahtmist saada. Need olukorrad on olnud traumeerivad nii Estkeeri hooldustöötajatele kui ka kogu meeskonnale. Seega oleme seisukohal, et olukorrale tuleb leida kiire lahendus, sest vägivaldses ja ohtlikus keskkonnas me koduhooldust osutada ei saa. Iga situatsioon on erinev ja meil tuleb tegeleda vastavalt kas siis lähedaste või sotsiaaltöötajaga koos lahendust leides.

Varjatud vägivald

Huvitava tähelepanekuna võime välja tuua, et lähedastel, kes külastavad oma eakaid sugulasi harva või suhtlevad vaid telefoni teel, ei pruugi tegelikust olukorrast teada. Kuna nende juuresolekul või telefonis on eakate käitumine kardinaalselt teine. Meeldiv käitumine oli ka meie hooldusaja alguses, kuid ei läinud kaua, kui hakkasid ilmnema esimesed märgid, mis sundisid meid tegutsema. Lähedastega ühendust võttes ja kodusest olukorrast rääkides tabas aga üllatus. Meie tähelepanekut ei usutud. Lähedased keeldusid uskumast, sest nemad polnud sellest midagi kuulnud, nende külaskäikude ajal oli alati sõbralik õhkkond. Või teise juhtumi puhul oli kodune olukord justkui normaalsus – nii oli see terve elu olnud, lapsed olid sellises keskkonnas üles kasvanud ning see oli teema millest ei räägitud, mida polnud olemas.

NB! Siinkohal tuleb öelda, et esmasel kodukülastusel küsime küsimusi lähedastelt ka hoolealuse käitumise kohta. Kindlasti uurime kas, miks ja mis määral on esinenud vägivaldset käitumist. See ei ole kindlasti koht kus tegelikkust varjata, sest varjamisega võite seada ohtu teiste elu ja tervise.

TerviseTasku podcast lähisuhtevägivallast

Soovitame kindlasti kuulata meie TerviseTasku saadet lähisuhtevägivallast. Väga huvitav ja mõtlemapanev saade. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kaugliini nõustaja ja ühtlasi ka Naiste Tugi – ja Teabekeskuse koolitaja Hiie Taal räägib nii vägivalla liikidest, olemusest kui ka abist.  Kus ta nendib, et tegelikkuses eakate puhul võivad olla kannatajateks nii naised kui ka mehed. Ta toob väga mitmeid elulisi näiteid, mis kindlasti panevad kaasa mõtlema. Saate leiab TerviseTasku YouTube ja Spotify keskkondadest.

Iga eakas väärib rahulikku vanaduspõlve!

Me kõik väärime elukaare viimases osas väärikalt vananeda. Ilma, et keegi teine meile haiget teeks. Kahjuks ei ole paljudel see võimalik. Siinkohal kutsume üles märkama ja aitama, et inimesed, kes kannatavad vägivalda saaksid abi! Ühtlasi saame ka koduhoolduse raames neile ja kogu perele abiks olla. 

 

Järgnevatelt numbritelt saate küsida nõu ja abi:

 

Ohvriabi kriisitelefon 116 006 (24/7). 

Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon 116 123 (iga päev 10.00–24.00). 

Lasteabitelefon 116 111 (24/7). 

Tugi vägivallast loobumiseks 660 6077 (tööpäeviti 10.00–16.00). 

Rohkem infot koduvägivalla vastu võitlemiseks ja teadlikkuse tõstmiseks leiad veebisaitidelt www.palunabi.ee ja www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

 

Ave Kütt

Estkeer OÜ turundusjuhterror: Content is protected !!