Roheline koduhooldus

roheline koduhooldus

Roheline koduhooldus

/16. september 2022/

 

Estkeeri eelnevas blogiartiklis mainisime prof. Lena Dominelli ettekannet rohelisest sotsiaaltööst, mille raames tekkisid erinevad seosed meie enda tegevusega. Roheline koduhooldus on selles mõistes ilmselt kasutusel esmakordselt, kuid hooldajate ja abistajatena täidame väga suurt rolli oma klientide harjumuste ning käitumiste keskkonnasäästlikkuse poole suunamises.

Ekstreemne koristusteenus

Koduhooldus kannab ülesannet hoida nii eakat kui ka teda ümbritsevat keskkonda terve ja puhtana. Inimeste harjumused on erinevad, kuid tahes tahtamata näiteks hooldusteenuse osutamiseks on vajalik täita teatud tingimused. See kindlasti ei tähenda seda, et vaatame ukse vahelt sisse ja kui meile midagi ei sobi, siis pöörame jala pealt ümber. Estkeeri teenuste seas on eraldi kodukoristusteenus, mida on usinalt kasutatud. See teenus ei ole tavaline tolmupühkimine, tegemist on aastate või isegi aastakümnete jooksul tekkinud mustuse ja kasutuskõlbmatute asjade likvideerimisega. Näiteid on seinast seina, neist mõnigi nii ekstreemne, mida paljud ei suudaks endale ette kujutada. Leebema näitena võib tuua, kuidas eakas härra elas oma tarbitud toidupakendite, suitsukonide, koera väljaheidete ja roiskunud söögi keskel. See kõik kattis tema eluruumi põrandat ning isegi magamisaset. Raskemad juhud eeldavad ka lugejatel tugevamat närvikava, seega jätame need veel meie isiklikku aastaraamatusse.

Maailmakoristuspäev 17.09.2022

Väljaspool oma teenuseid võtame Estkeeri meeskonnaga osa erinevatest heategevuslikest üritustest ja üleskutsetest, et anda oma panus ning innustada teisi head tegema. Nii oleme ka nüüd meeskonnaga kirjas 17.09.2022 toimuval Maailmakoristuspäeval. Roheline koduhooldus selle kõige laiemas mõistes. Erilise tähelepanu all on väikeprügi ja veekogude ümbrus. Kutsume kõiki, kel vähegi võimalik, antud päeval osalema ja mis eriti tore, seda saab ühildada samale päevale langeva Metsarahvapäevaga.

Sina saad muuta!

Kuidas saame ise oma ökoloogilist jalajälge vähendada? Palju on kõlanud lause “Mis nüüd minust siin oleneb?”. Kindlasti oleneb ja väga palju! Kui ise me oma tegemisi ei kontrolli ega muuda, miks peaksid teised!? Kui me ei tarbi tooteid, mis soodustavad vihmametsade langetamist-nt. palmiõli sisaldavaid tooteid (kehahooldusvahendid, toit ja ka pulberküünlad), ei viska prügi maha, siis oleme juba andnud endast suure osa. Sellega oleme eeskujuks nii oma tuttavatele kui ka lastele. Igal juhul saame ise väga palju ära teha nii teadliku tarbimise, transpordi kasutamise ja prügi korjamisega.

Toetame taaskasutamist!

Eraldi tooks välja taaskasutuse, mis ka meil väga aktuaalne teema. Nimelt oleme alustamas koostööd Uuskasutuskeskusega. Idee tekkis Estkeeri klienditeenuste juhil Triinul seoses mitmete juhtumitega, mil meie klientideks olid kesistes ja kehvades tingimustes elavad eakad. Neil puudusid puhtad ja terved riided, voodipesu ja madratsid. Sellistel puhkudel pole meil südant öelda “Ei”.  Samuti ei pigista silmi kinni ja tehes ära vaid vajalikud toimingud jättes inimese antud keskkonda edasi. Heategevuslikus korras oleme Estkeeri siseselt neile lahendusi otsinud, kas oma kappe tühjendades või otsides abi sotsiaalmeedia kaudu. Siinkohal tuleb mainida, et isetegevust me ei tee ja kõik asjade väljavahetamised, äraviskamised on kooskõlas kliendi ja tema lähedasega. Tahtevastaselt või oma äranägemise järgi me ei tegutse. Siia saab tuua eheda näite ühest kuurikoristusest, kui klient ise tegevust kõrvalt jälgis ning ütles mis jääb alles ja mis läheb prügisse. Selle töö puhul ei tohi ära unustada tõsiasja, et inimese kodu on tema kindlus ning teda aidates tuleb meeles hoida, et abistaja on seal ikkagi külaline. 

 

Külalised oleme ka sellel planeedil, mida isekalt nimetame oma koduks. Me loobime tema põrandale prügi ja matame seda isegi tema padja alla, me lõhume ning müüme tema vara.  Viimane aeg on väsinud võõrustajat aidata, kes meid toitnud, katnud ja ravinud. Alustagem juba täna! 

Kohtumiseni Maailmakoristuspäeval 17.09.2022!

 

Ave Kütt

turundusjuht

Estkeer OÜerror: Content is protected !!